UZIN SC 995 Cementový tenký potěr

Samorozlévací tenký potěr ke zhotovení podkladních potěrů připojených nebo na oddělující vrstvě v tloušťce 3 - 30 mm

  • velmi dobře tekoucí a čerpatelný
  • velmi malé pnutí zvláště ve větších tloušťkách vrstvy
  • dobře savý

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • zhotovení připojených rovných kladečských ploch a plochna dělicích vrstvách pro textilní a elastické podlahové krytiny (eventuálně je nutné jemné vyšpachtlování), keramické podlahy a podlahy z přírodního kamene a vícevrstvé parkety
  • pro tloušťku vrstvy od 3 do 30 mm

Rozšířené oblasti použití:

  • nosná vrstva v UZIN Turboligh® – System, max. bodové zatížení 2 kN (viz technický list)

Technická data

*Při 20 °C a 65% rel. vzdušné vlhkosti
Druh balení

papírový pytel, Big Bag (na vyžádání)

Velikost balení

25 kg, 1000 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Množství vody / záměsová voda

ca 4,5 - 5 l na 25 kg pytel

Barva

tmavá šedá

Spotřeba

ca 1,7 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

Spotřeba v Turbolight®-System

ca 20 kg/m²

Doba zpracování

20 - 40 minut*

Pochůznost

po 2 - 4 hodinách*

Zralost ke kladení

viz "Zralost ke kladení"

Min. teplota při zpracování

10 °C na podlaze

Míra šíření

ca 140 mm +/- 5 mm

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Číslo výrobku Velikost balení Přepravní jednotka
SC 995 / 25 kg 74810 25 kg
Paleta :
42
SC 995 Big Bag / 1000 kg 162806 1000 kg
Paleta :
1

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu