UZIN SC 997 Tenký sádrový potěr

Samorozlévací tenký potěr ke zhotovení připojeného podkladu nebo podkladu na oddělující vrstvě v tloušťce vrstvy 3 - 50 mm

  • velmi dobře tekoucí a čerpatelný
  • velmi malé pnutí, zejména ve větších tloušťkách vrstev
  • dobře savý

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • zhotovení rovných kladečských podkladů prakticky bez pnutí, jako připojené podklady nebo podklady na separační vrstvě, pro textilní a elastické podlahové krytiny (jemné dostěrkování eventuálně nutné), keramické krytiny a krytiny z přírodního kamene a vícevrstvé parkety
  • v tloušťkách vrstvy 3 mm – 50 mm

Rozšířené oblasti použití:

  • nosná vrstva v UZIN Turbolight®-System CA, max. bodové zatížení 2 kN (viz technický list)

Technická data

*Při 20 °C a 65% rel. vzdušné vlhkosti
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Množství vody / záměsová voda

4 l / 25 kg pytel

Barva

béžově šedá

Spotřeba

ca 1,8 kg/m²/mm tloušťku vrstvy

Doba zpracování

30 - 40 minut*

Pochůznost

po ca 8 hodinách*

Zralost ke kladení

viz "Zralost pro kladení"

Min. teplota při zpracování

10 °C na podlaze

Míra šíření

ca 136 mm +/- 5 mm

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501 -1 

Informace objednávky

Article Číslo výrobku Velikost balení Přepravní jednotka
SC 997 / 25 kg 74807 25 kg
Paleta :
42

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu