UZIN NC 577 Připojený tenký potěr

Samorozlévací tenký potěr ke zhotovení připojených podkladů v tloušťce vrstvy od 3 do 50 mm.

  • pokladatelný po 48 hodinách* v tl. vrstvy do 50 mm
  • téměř bez pnutí, zvláště ve větších tloušťkách
  • vysoká pevnost
  • velmi dobrá savost

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • výroba rovných připojených kladečských ploch s extrémně rychlou zralostí pro pokládku textilních a elastických podlahových krytin (zde je eventuálně vhodné jemné přešpachtlování), keramických dlažeb a dlažeb z přírodních kamenů a parket.
  • pro vrstvy v tloušťce od 3 do 50 mm.

Technická data

*při 20 °C a 65% rel. vzduš. vlhkosti.
Druh balení

papírový pytel, Big Bag (na dotaz)

Velikost balení

20 kg, 1000 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Množství vody / záměsová voda

3,4 litru / 20 kg pytel

Barva

světlá šedá/béžová

Spotřeba

ca 1,8 kg/m²/mm tl. vrstvy

Doba zpracování

ca 40 minut*

Pochůznost

po 2-3 hodinách*

Zralost ke kladení

po ca 48 hodinách*

Min. teplota při zpracování

10 °C na podlaze

Míra šíření

140 mm ± 5 mm

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_1c_DE_2010-07
Icon_Blue Angel-without link_blue_DE_2018-08
Kurzlink_blau_cmyk_uz113_test
UZIN_Icon_LEED-Contributing-Product_US
UZIN_Logo_Super Fast Technology_CMYK_2021-02

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu