UZIN NC 174 parketová stěrkovací hmota

Samorozlévací, vysoce pevná cementová stěrkovací hmota s Level Plus Effect pod parketové a laminátové podlahy, pro tloušťky vrstvy od 1,5 – 20 mm

Kalkulačka spotřeby

nízké pnutí, dobře savá, jistá a systémová stěrkovací hmota pro parketářské práce

Oblast použití

 • ke zhotovení savých, vysoce pevných ploch pro kladení parketových a laminátových podlah, rovněž pro kladení kladečských podložek UZIN Multimoll Vlies, Multiomoll Top 4, 7 a 12, Multimoll Softsonic 3 mm
 • na cementové, kalcium sulfátové potěry, beton
 • na potěry z litého asfaltu (max. tloušťka vrstvy 4 mm)
 • podklady se zvýšenými požadavky na rovinnost podle DIN 18 202, tab. 3, řádek 4 před parketářskými pracemi
 • vhodná jako podklad pro všechna parketová lepidla UZIN, speciálně pak pro parketová lepidla disperzní
 • vhodná na teplovodní podlahové vytápění

Výhody výrobku / vlastnosti

 • velmi dobrý rozliv díky Level Plus Effect
 • pro tloušťky vrstvy 1,5 - 20 mm
 • velmi hladký povrch
 • dobrá savost
 • vysoká pevnost v tahu a střihu
 • do interiéru

GISCODE ZP 1 - nízký obsah chromanu podle EU-VO 1907/2006 (REACH)
 

Technická data

*Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu v tloušťce vrstvy 3 mm.
Druh balení

papírový pytel

Dodávané balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Potřebné množství vody

5,5 – 6,0 litru na 25 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

ca 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky

Teplota při zpracování

nejméně 15 °C na podlaze

Doba zpracování

ca 30 minut*

Pochůzná

po ca 2 hodinách*

Zralá ke kladení

po 18 hodinách při tloušťce 2 mm*

Informace objednávky

Číslo výrobku Velikost balení Přepravní jednotka
1264 25 kg
Paleta:
42

Značky a symboly kvality

C35-F7
Level Plus Effect
CE

Reference

Sport Relax v pražských Záběhlicích

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools