Upozornění. V závislosti na zvolení země budete nasměrováni na homepage naší dceřiné společnosti. Kontaktní osobu najdete na stránce imprint.

Uzin Utz AG

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN Czech Republic] Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN Czech Republic] Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

Brno je zlatá loď, za vzděláním v Brně choď...Moravská metropole Brno se svojí velkorysou investicí do rozsáhlého univerzitního centra stává Mekkou vysokoškolského vzdělání nejenom v naší republice, ale v celé střední Evropě. Smysluplné využití evropských finančních fondů a tuzemských stavebních kapacit ve známých brněnských čtvrtích, jakými jsou Brno-Bohunice a Královo Pole, vyrůstá nejrozsáhlejší studentský kampus ve střední Evropě. Brněnská Masarykova univerzita, která je hlavním investorem a garantem tohoto projektu, v průběhu několika posledních let uvedla do provozu  řadu školských a správních budov, ale i vysokoškolské koleje a menzy, sportovní zařízení a komerční centra.

Data

Typ budovy Školy a vzdělávací instituce

Moderní vzdělávací kampus v Brně

Moravská metropole Brno se svojí velkorysou investicí do rozsáhlého univerzitního centra stává Mekkou vysokoškolského vzdělání nejenom v naší republice, ale v celé střední Evropě. Smysluplné využití evropských finančních fondů a tuzemských stavebních kapacit ve známých brněnských čtvrtích, jakými jsou Brno-Bohunice a Královo Pole, vyrůstá nejrozsáhlejší studentský kampus ve střední Evropě. Brněnská Masarykova univerzita, která je hlavním investorem a garantem tohoto projektu, v průběhu několika posledních let uvedla do provozu  řadu školských a správních budov, ale i vysokoškolské koleje a menzy, sportovní zařízení a komerční centra.

 

Výstavba tohoto mimořádného projektu za několik miliard korun probíhá po etapách a v posledních letech byla již celá řada objektů zprovozněna a plně slouží svému účelu – školství, vědě a sportu. Je chvályhodné, že rozsáhlý komplex není sterilním uzavřeným prostředím, ale slouží nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Symbióza města a studentského kampusu tak vytváří harmonický celek tradiční městské zástavby s moderní architekturou.

 

V jednom z rozsáhlých objektů, který patří brněnské FEKT VUT (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického) probíhaly v polovině letošního roku intenzivní práce spojené s pokládkou podlah. Renomovaná podlahářská společnost STAVOSPOL INETRIER s.r.o. se sídlem v Brně se tohoto úkolu zhostila velmi zdařile. Na celkové ploše čítající ca 20.000 m2 položili její pracovníci protiskluzný heterogenní zátěžový vinyl v pásech (FORBO SURESTEP ORIGINAL) cihlové barvy a světle šedé elektrostaticky vodivé PVC podlahové krytiny ve čtvercích (FATRA ELEKTROSTATIK). Po konzultaci se společností UZIN s.r.o. byl povrch základového anhydritového potěru zbroušen jednokotoučovou brusku a napenetrován disperzní penetrací UZIN PE 260 v ředěném poměru 1:1 s vodou. Z programu stěrkovacích hmot byla zvolena samorozlévací stěrkovací hmota UZIN NC 105 na bázi sádry a objektová cementová stěrkovací hmota UZIN 160.

 

Po vyzrání vystěrkovaných ploch následovalo lepení výše uvedených krytin, přičemž pásy byly na chodbách a v komunikačních prostorech lepeny jedním z nejoblíbenějších lepidel mezi podlaháři, a to disperzním lepidlem UZIN KE 418 (ca plocha 11.000 m2). Homogenní elektrostatické vodivé čtverce po předepsaném plošném rozmístění samolepících měděných vodivých pásků byly lepeny na podklad vodivým lepidlem UZIN KE 2000 SL s armovanými vodivými vlákny (ca plocha 9.000 m2). Takto vytvořená konstrukce se svodem na uzemnění dokonale splňuje bezpečnostní a hygienické požadavky budoucího provozu laboratoří, zkušeben a učeben a poslucháren.

 

Pro případ drobných oprav v podkladu byla po ruce rychle tvrdnoucí cementová opravná hmota UZIN NC 182.

 

Přestože termín dokončení celého komplexu je plánován na začátek příštího roku, už dnes je zcela zřejmé, že nová generace studentů moderních komunikačních technologií a bouřlivě se rozvíjející elektrotechniky získá dokonalé zázemí pro své vzdělávání. Je příjemné podílet se na takovém projektu se svým know-how, a to pěkně od podlahy.

 

Název objektu: Masarykova universita, VUT, Technická 12, Brno – Královo Pole

Hlavní investor: Vysoké učení technické, Brno

Hlavní projektant a architekt: Hexaplan International s.r.o., Brno

Zpracovatel projektové dokumentace: Promed Brno s.r.o., Brno

Generální dodavatel stavby: OHL ŽS a.s., Brno

Subdodavatel podlahářských prací: Stavospol Interiér s.r.o., Brno

Dodavatel podlahové stavební chemie: Uzin s.r.o., Praha

Podlahová stavební chemie: UZIN PE 260 (penetrace), UZIN NC 105 a NC 160 (stěrkovací hmoty), UZIN NC 182 (opravná hmota), UZIN KE 418 a UZIN KE 2000 SL (podlahová lepidla)

 

 

Výstavba tohoto mimořádného projektu za několik miliard korun probíhá po etapách a v posledních letech byla již celá řada objektů zprovozněna a plně slouží svému účelu – školství, vědě a sportu. Je chvályhodné, že rozsáhlý komplex není sterilním uzavřeným prostředím, ale slouží nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Symbióza města a studentského kampusu tak vytváří harmonický celek tradiční městské zástavby s moderní architekturou.

 

V jednom z rozsáhlých objektů, který patří brněnské FEKT VUT (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického) probíhaly v polovině letošního roku intenzivní práce spojené s pokládkou podlah. Renomovaná podlahářská společnost STAVOSPOL INETRIER s.r.o. se sídlem v Brně se tohoto úkolu zhostila velmi zdařile. Na celkové ploše čítající ca 20.000 m2 položili její pracovníci protiskluzný heterogenní zátěžový vinyl v pásech (FORBO SURESTEP ORIGINAL) cihlové barvy a světle šedé elektrostaticky vodivé PVC podlahové krytiny ve čtvercích (FATRA ELEKTROSTATIK). Po konzultaci se společností UZIN s.r.o. byl povrch základového anhydritového potěru zbroušen jednokotoučovou brusku a napenetrován disperzní penetrací UZIN PE 260 v ředěném poměru 1:1 s vodou. Z programu stěrkovacích hmot byla zvolena samorozlévací stěrkovací hmota UZIN NC 105 na bázi sádry a objektová cementová stěrkovací hmota UZIN 160.

 

Po vyzrání vystěrkovaných ploch následovalo lepení výše uvedených krytin, přičemž pásy byly na chodbách a v komunikačních prostorech lepeny jedním z nejoblíbenějších lepidel mezi podlaháři, a to disperzním lepidlem UZIN KE 418 (ca plocha 11.000 m2). Homogenní elektrostatické vodivé čtverce po předepsaném plošném rozmístění samolepících měděných vodivých pásků byly lepeny na podklad vodivým lepidlem UZIN KE 2000 SL s armovanými vodivými vlákny (ca plocha 9.000 m2). Takto vytvořená konstrukce se svodem na uzemnění dokonale splňuje bezpečnostní a hygienické požadavky budoucího provozu laboratoří, zkušeben a učeben a poslucháren.

 

Pro případ drobných oprav v podkladu byla po ruce rychle tvrdnoucí cementová opravná hmota UZIN NC 182.

 

Přestože termín dokončení celého komplexu je plánován na začátek příštího roku, už dnes je zcela zřejmé, že nová generace studentů moderních komunikačních technologií a bouřlivě se rozvíjející elektrotechniky získá dokonalé zázemí pro své vzdělávání. Je příjemné podílet se na takovém projektu se svým know-how, a to pěkně od podlahy.

 

Název objektu: Masarykova universita, VUT, Technická 12, Brno – Královo Pole

Hlavní investor: Vysoké učení technické, Brno

Hlavní projektant a architekt: Hexaplan International s.r.o., Brno

Zpracovatel projektové dokumentace: Promed Brno s.r.o., Brno

Generální dodavatel stavby: OHL ŽS a.s., Brno

Subdodavatel podlahářských prací: Stavospol Interiér s.r.o., Brno

Dodavatel podlahové stavební chemie: Uzin s.r.o., Praha

Podlahová stavební chemie: UZIN PE 260 (penetrace), UZIN NC 105 a NC 160 (stěrkovací hmoty), UZIN NC 182 (opravná hmota), UZIN KE 418 a UZIN KE 2000 SL (podlahová lepidla)

 

Použité výrobky

UZIN NC 105

Samorozlévací stěrkovací hmota na kalcium sulfátové bázi do tloušťky vrstvy do15 mm

UZIN NC 160

Samorozlévací cementová vyrovnávací hmota pro tloušťky vrstvy do 20 mm

UZIN KE 418

Disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel pro PVC, CV a textilní podlahoviny. Pro ekonomické lepení.

UZIN KE 2000 SL

Silné, elektricky vodivé disperzní lepidlo s krátkou dobou odvětrání pro použití metodou lepení s přídržným ložem a mokrým ložem. Univerzálně použitelné. Prémiový výrobek mezi univerzálními elektricky vodivými lepidly.

UZIN NC 182 NEU

Pevná, jemná a velmi rychle tvrdnoucí cementová vyrovnávací hmota pro libovolnou tloušťku vrstvy s možností reaktivace!