Uzin Utz AG

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN Czech Republic] Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN Czech Republic] Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

rychlý cement s minimálním smrštěním pro finální povrch

UZIN SC 989 Strong

Zrychlený speciální cement pro zhotovení tvarově stálých finálních potěrů bez smrštění, ve vnitřních a venkovních prostorech

Technický list výrobku

Kalkulačka spotřeby

 • velmi vysoká pevnost pro nejvyšší kvalitu a zatížení
 • schnutí s minimálním smrštěním pro bezvadné finální užitné potěry
 • brzy pochozí a přepracovatelný, rychlý průběh potěračských prací

Oblast použití

 • pro výrobu finálních připojených potěrů, finálních potěrů na oddělující vrstvě a finálních potěrů na izolační vrstvě (plovoucí potěry)
 • pro zvýšené požadavky na pevnost
 • na vytápěné cementové potěry
 • pro finální potěry ve vnitřním a venkovním prostředí
 • pro velmi vysoké namáhání v podnikatelských a průmyslových prostorech, např. v průmyslových halách
 • následná impregnace produktem UZIN SC 1800 Finish

Výhody výrobku / vlastnosti

 • bez deformací a s velmi malým pnutím
 • velké plochy beze spár
 • velmi dlouhá pro zpracování
 • velmi vysoká pevnost
 • brzy provozně využitelný i při nepříznivých klimatických podmínkách
 • odolný vodě

GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu podle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Druh balení

papírový pytel, Big Bag

Dodávané balení

25 kg, 1000 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Poměr míšení pojivo / písek

1 : 4 hm. dílů 1 : 3,5 hm. dílů

Potřebné množství vody**

max. 30 litrů | max. 40 litrů

Součinitel voda/cement

max. 0,45 max | 0,40

Barva

šedá

Spotřeba

viz „Tabulka použití“ v technickém listu výrobku

Teplota při zpracování

+ 5 °C až 25 °C na podlaze

Doba míchání

2 – 3 minuty

Doba zpracovatelnosti

3 – 4 hodiny*

Pochůzný

po 24 hodinách*

Zralý pro kladení

po 3 dnech pro všechny krytiny*

 

*Při více než 10 °C a max. 80 % relativní vlhkosti vzduchu.
** Na každých 200 l směsi, závisí na vlhkosti písku.

Číslo výrobku Velikost balení Přepravní jednotka
8306925 kg pytel
Paleta:
42

Uzin Utz AG

Czech Republic

Upozornění. V závislosti na zvolení země budete nasměrováni na homepage naší dceřiné společnosti. Kontaktní osobu najdete na stránce imprint.