Uzin Utz AG

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN Czech Republic] Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN Czech Republic] Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

rychlý potěrový cement s velmi malým smrštěním

UZIN SC 980

Speciální pojivo k hospodárnému zhotovení potěrů s minimálním smrštěním, tvarově stabilních potěrů v interiéru a exteriéru

Technický list výrobku

Kalkulačka spotřeby

 • mimořádně malá náchylnost k trhlinám, s minimálním pnutím, jistá v použití
 • rychlá práce na velkých plochách bez míst přerušení, výrazně snižuje náklady na m²
 • rychlá možnost pokládky umožňuje provedení potěrových a kladečských prací v nejkratším možném termínu
   

Oblast použití

 • k výrobě připojených potěrů
 • k výrobě potěrů plovoucích a na dělící vrstvě
 • k výrobě vytápěných potěrů
 • k výrobě potěrů ve venkovním prostoru při následujícím normalizovaném obložení dlaždicemi nebo přírodním kamenem
 • velmi vysoké namáhání v obytných, podnikatelských a průmyslových prostorech např. v průmyslových halách, atd., se všemi podlahovinami
 • jako UZIN systémový komponent v rychlé výstavbě 

Výhody výrobku / vlastnosti

 • tvarové stabilní a s minimálním pnutím 
 • velké plochy bez spár do 200 m2
 • funkční vytápění po 3 dnech
 • velmi snadno zpracovatelný
 • vysoká pevnost
 • brzy zralý pro kladení, také při nepříznivých klimatických podmínkách
 • vodovzdorný
 • do interiéru

GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu podle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Druh balení: papírový pytel

Druh balení: papírový pytel

Dodávané balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Poměr míšení pojivo / písek

1 : 4, 1 : 5, 1 : 6 hmotnostních dílů

Potřebné množství vody

18 – 22 litrů (podle vlhkosti písku)

Součinitel voda/cement

max.: 0,45

Barva: šedá

Barva: šedá

Spotřeba

viz „Tabulka použití“ v technickém listu výrobku

Teplota při zpracování

+ 5 °C až 25 °C na podlaze

Doba míchání

2 – 3 minuty

Doba zpracovatelnosti

60 – 90 minut*

Pochůzný

po 12 hodinách*

Funkční vytápění

3 dny po položení*

Zralý pro kladení

od 24 hodin*

 

*Při více než 10 °C a max. 80 % relativní vlhkosti vzduchu. 

Číslo výrobku Velikost balení Přepravní jednotka
526031000 kg BigBag
Paleta:
1

Uzin Utz AG

Czech Republic

Upozornění. V závislosti na zvolení země budete nasměrováni na homepage naší dceřiné společnosti. Kontaktní osobu najdete na stránce imprint.