Uzin Utz AG

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN Czech Republic] Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN Czech Republic] Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

rychlý potěrový cement s velmi malým smrštěním

UZIN SC 970 Thermo

Speciální pojivo k hospodárnému zhotovení potěrů s minimálním smrštěním, tvarově stabilních potěrů v interiéru

Technický list výrobku

Kalkulačka spotřeby

 • pro velkoplošné práce bez nutnosti smršťovacích spár, výrazná redukce nákladů na m2
 • pro zhotovení cementových potěrů třídy pevnosti CT – C30 – F5 ve směsném poměru 1:6 (umožňuje mimořádně hospodárné řešení)
 • možnost rychlého vytápění a rychlá zralost pro pokládku umožňují rychlý postup následných prací

Oblast použití

 • pro výrobu připojených potěrů
 • pro výrobu potěrů na oddělující vrstvě
 • pro výrobu potěrů na izolační vrstvě (plovoucí potěry)
 • pro vytápěné potěry
 • pro vysoké namáhání v obytných a podnikatelských, se všemi podlahovinami
 • jako UZIN systémový komponent v rychlé výstavbě

Výhody výrobku / vlastnosti

 • bez deformací a s minimálním pnutím
 • velké plochy bez spár do 200 m2
 • funkční vytápění po 3 dnech
 • velmi snadno zpracovatelný
 • definovaná zralost pro kladení, také při nepříznivých klimatických podmínkách
 • Vodovzdorný

GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu podle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Druh balení

papírový pytel

Dodávané balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Poměr míšení pojivo / písek

1 : 6 hmotnostních dílů (pojivo : písek)

Třída pevnosti

CT-C30-F5 (28 dní)
CT-C25-F4 (3 dny)

Potřebné množství vody na 200 l směsi

13 – 15 litrů (podle vlhkosti písku)

Hodnota voda/cement

0,5 – 0,6

Barva

šedá

Spotřeba

2,6 kg na m2 a 1 cm tloušťky

Teplota při zpracování

+ 5 °C až 25 °C na podlaze

Doba míchání

2 – 3 minuty

Doba zpracovatelnosti

90 – 120 minut*

Pochůzný

po 16 hodinách*

Funkční vytápění

3 dny po položení*

Zralý pro kladení

po 7 až 14 dnech*

 

*Při více než 10 °C a max. 80 % relativní vlhkosti vzduchu. V závislosti na čáře zrnitosti kameniva a hodnotě poměru voda/cement (w/z).

Číslo výrobku Velikost balení Přepravní jednotka
7312625 kg pytel
Paleta:
42

Reference

Pohled k sousedům: Rychlý potěr umožnil plánovaný výkop fotbalového zápasu.

Uzin Utz AG

Czech Republic

Upozornění. V závislosti na zvolení země budete nasměrováni na homepage naší dceřiné společnosti. Kontaktní osobu najdete na stránce imprint.