Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN_CZ] Contact-Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN_CZ] Contact-Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

rychlá lehčená vyrovnávací malta 

UZIN SC 914

Rychlá, lehká vyrovnávací malta k výrobě vysoce tepelně izolující cementového podkladu pro pokládku  

Technický list výrobku

Kalkulačka spotřeby

 • díky vláčné konzistenci se mimořádně snadno zpracovává
 • možno míchat a pumpovat běžnou potěrovou technikou
 • velmi rychle zralá pro pokládku, velmi účinně izolující teplo

Oblast použití

 • pro lehce vyrovnávací vrstvy připojeného potěru
 • pro lehce vyrovnávací vrstvy potěru na dělící vrstvě
 • jako UZIN systémový komponent pro rychlou výstavbu a renovaci
 • jako UZIN TurboLight-systém pro normální zatížení v obytných prostorech se všemi druhy podlahovin
 • na betonové desky
 • na dřevěné trámové stropy a dřevěné palubky
 • s dělící vrstvou na všechny rovné a nosné staré podklady

Výhody výrobku / vlastnosti

 • bez deformování a s velmi malým pnutím
 • velmi rychle zralá pro pokládku
 • snadno zpracovatelná
 • nízká hustota
 • odolná vodě (nutno dbát na odolnost proti vlhkosti vrchních špachtlovacích hmot)
 • pro připojené potěry a potěry na dělící vrstvě
 • chování za hoření podle DIN EN 13 501-1: nehořlavá A2-s1, d0

GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Značky a symboly kvality

Ü_Logo_neutral
Druh balení

papírový pytel

Dodávané balení

80 litrů / ca 21 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Potřebné množství vody

10 litrů na pytel

UZIN Turbolight-System

11 litrů vody na pytel

Měrná hmotnost (vytvrzená)

ca 350 kg/m3

Měrná hmotnost (suchá malta)

cca 260 kg/m3

Tepelná vodivost

0,12 W/mK

Tepelný odpor

0,42 m2 K/W (5 cm tloušťka vrstvy)

Pevnost v tlaku

0,5 N/mm2

Barva

šedá

Spotřeba

2,6 kg/m2 na cm tloušťky

Teplota při zpracování (suchá malta)

+ 5 °C až 25 °C na podlaze

Doba zpracovatelnosti

ca 30 minut*

Pochůzná

po 12 hodinách*

Zralá pro kladení pro stěrkovací hmoty UZIN

po 48 hodinách*

 

*Při 20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu. 

Číslo výrobku Velikost balení Přepravní jednotka
5340221 kg (80 l) pytel
Paleta:
15

Uzin Utz AG

Czech Republic

Upozornění. V závislosti na zvolení země budete nasměrováni na homepage naší dceřiné společnosti. Kontaktní osobu najdete na stránce imprint.