Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN_CZ] Contact-Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN_CZ] Contact-Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

Lehčená vyrovnávací a plnicí malta

UZIN SC 912 Ergo

Jemnozrnná lehká vyrovnávací a vyplňovací malta pro zhotovení tenkovrstvých cementových podkladů pro pokládku

Technický list výrobku

Kalkulačka spotřeby

 • velmi rychle zralá, vhodná pro termínované stavby
 • bez deformací a s velmi malým pnutím
 • velmi snadno zpracovatelná / hotová směs ze speciálních pojiv

Oblast použití

 • lehkou připojenou vyrovnávací vrstvu od 5 mm
 • jako systémový komponent v UZIN-Turbolight-System pro namáhání v obytných a podnikatelských prostorech se všemi podlahovinami
 • k vytvoření podkladu se sklonem

Výhody výrobku / vlastnosti

 • bez deformací a s velmi malým pnutím
 • velmi rychle zralá pro kladení
 • velmi snadno zpracovatelná
 • nízká měrná hmotnost
 • vodovzdorná
Druh balení

papírový pytel

Dodávané balení

80 litrů / ca 21 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Potřebné množství vody

7,5 - 8 litrů na pytel

UZIN Turbolight-System

8 litrů na pytel

Měrná hmotnost (vytvrzená)

ca 350 kg/m3

Měrná hmotnost (suchá malta)

ca 260 kg/m3

Tepelná vodivost

0,12 W/mK

Tepelný odpor

0,42 m2 K/W (5 cm tloušťka vrstvy)

Pevnost v tlaku

0,5 N/mm2

Barva

šedá

Spotřeba

ca 2,6 kg/m2 na cm tloušťky

Teplota při zpracování

+ 5 °C až 25 °C na podlaze (suchá malta)

Doba zpracovatelnosti

ca 30 minut*

Pochůzná

po 12 hodinách*

Zralá pro kladení

po 48 hodinách* pro stěrkovací hmoty UZIN

 

*Při 20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Číslo výrobku Velikost balení Přepravní jednotka
8322580 l (21 kg) pytel
Paleta:
12

Uzin Utz AG

Czech Republic

Upozornění. V závislosti na zvolení země budete nasměrováni na homepage naší dceřiné společnosti. Kontaktní osobu najdete na stránce imprint.