UZIN DK 290 Thermocoll® Jednostranné a kontaktní lepidlo

Teplem aktivovatelné kontaktní lepidlo pro kladení PVC a PO podlahových krytin ve vanovité formě

  • aktivovatelné teplem
  • dlouhá doba kontaktního lepení
  • trvale lepivé

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • vytvoření vanové formy (podlahová krytina s vytažením na stěnu z jednoho pásu) z PVC a polyolefinových krytin, např. v objektech s vysokými hygienickými požadavky jako nemocnice, domovy důchodců nebo operační prostory

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na typu krytiny a savosti podkladu
Druh balení

plastová nádoba

Velikost balení

5 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Barva

krémová bílá

Spotřeba

ca 350 g/m²

Ideální teplota při zpracování

18 až 25 °C

Otevřená doba

ca 12 hodin*

Doba kladení

ca 48 hodin*

Min. teplota při zpracování

15 °C na podlaze

Zatížitelnost

okamžitě*

Svařování/spárování spojů

po 24 hodinách*

Konečná pevnost

bezprostředně po ochlazení*

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
DK 290 Thermocoll® / 5 kg 13023 5 kg
Paleta :
72

Značky a symboly kvality

EC1_(D)_black_Label

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu