Lepení podlahových krytin

Lepení schodů, stěn a profilů

Lepení podlahových krytin

Lepení schodů, stěn a profilů

Vodivé kladení podlahových krytin

V celé řadě oblastí, jako např. v laboratořích, operačních sálech nebo skladech s hořlavými kapalinami hrozí nebezpečí elektrostatického výboje. Zde nestačí položit pouze elektricky vodivou podlahovinu, ale je nutno pro jejich lepení v každém případě použít i speciální elektricky vodivá lepidla. Z portfolia lepidel UZIN lze vybrat různá řešení odpovídající zatížení a požadavkům na elektricky vodivé systémy.  

Vodivé kladení podlahových krytin

UZIN KE 2000 SL univerzální vodivé lepidlo

Silné, elektricky vodivé disperzní lepidlo s krátkou dobou odvětrání pro použití metodou lepení s přídržným ložem a mokrým ložem. Univerzálně použitelné. Prémiový výrobek mezi univerzálními…

UZIN KR 421 L 2-K epoxidové vodivé lepidlo

Pastovité, bezvodé 2 K lepidlo na bázi reakční pryskyřice s elektricky vodivými pigmenty a vlákny. UZIN KR 421 L se vyznačuje zvláště svou vysokou pevností, svou mimořádnou plasticitou a…

UZIN PE 262 L vodivé aditivum

Přísada pro dosažení elektrické vodivosti disperzních výrobků a cementových malt. Bezpečný svod pod SL-dlaždicemi.

UZIN UZ 57 L vodivé lepidlo pro textilní podlahoviny a linoleum

Disperzní lepidlo s vodivými vlákny pro vodivé textilní podlahoviny a linoleum

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools