Jak provést rychlou, jistou a zaručeně rozměrově stabilní pokládku designových podlahovin? SE SIGAN ELEMENTS PLUS.

Neustále rostoucí rozmanitost designových podlahových krytin z PVC klade nejvyšší požadavky na lepidla a kladečské materiály, protože tyto velmi často reagují s podlahovou krytinou. Následkem čehož může být tvorba spár z důvodů rozměrových změn nebo pnutím vlivem migrací látek. Speciální systém lepení Sigan® Elements Plus, který je zesílen kovem, působí masivně proti vlivu změkčovadel a tím zaručuje rozměrovou stabilitu jednotlivých PVC prvků. Minimalizuje nebezpečí vzniku spár.

Samozřejmě tento výrobek nabízí i ostatní všechny známé výhody systému lepení switchTec® - : Sigan® Elements Plus je rychlý, čistý s dlouhodobou působností a i po letech lze podlahovou krytinu z podkladu odstranit bezezbytku bez poškození podkladu.

SIGAN ELEMENTS PLUS


Aplikační video: Jak provést rychlou, jistou a zaručeně rozměrově stabilní pokládku designových podlahovin?

Obrazová galerie: Jak provést rychlou, jistou a zaručeně rozměrově stabilní pokládku designových podlahovin?

Sigan Elements Plus je světová novinka a představuje absolutně jedinečný, bezkonkurenční výrobek pro perfektní pokládku designových podlahových krytin.

Valentin Zeiler
Technický servis UZIN

PLANUS Systémová složka pro Sigan 1 nebo Sigan Elements Plus

Hotová, rychle schnoucí speciální penetrace, jako systémová složka pro Sigan 1 nebo Sigan Elements Plus

  • zaručuje jisté lepení podlahových krytin pomocí Sigan 1 nebo Sigan Elemets Plus
  • zaručuje jisté odstranění podlahových krytin kladených pomocí Sigan 1 nebo Sigan Elemets Plus beze zbytků

SIGAN ELEMENTS PLUS Oboustranně lepivá folie pro celoplošné lepení na vystěrkované podklady, dřevotřísku, kov

Rychlé lepení nových PVC krytin z rozměrově stabilních samostatných prvků na stěrkovací hmotu, dřevotřísku a kov

  • rychlé a snadné zpracování
  • podlahovina je ihned pochozí a zatížitelná
  • později beze zbytku odstranitelná

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu