Jak trvale a silově uzavřít trhliny a smršťovací spáry v potěru? S UZIN KR 516.

Trhliny a smršťovací spáry v potěru musí být před kladečskými pracemi uzavřeny. Zatímco smršťovací spáry jsou do potěru prováděny vědomě, v případě trhlin se jedná o poškození, které může mít různé příčiny.

V obou případech musí být boky potěrových desek opětovně "vzájemně sešity", aby bylo zabráněno jejich pozdějšímu vyznačení v podlahovině.

silovému spojení boků potěrových desek jsou vhodné výhradně dvousložkové (2 K) výrobky, které mohou v  krátké době vytvořit vysoké vnitřní pevnosti. 2-K silikátová pryskyřice UZIN KR 516 se vyznačuje zvláště svou extrémně rychle dosaženou časnou pevností. Rychlost vytvrzení je možno regulovat množstvím přidaného tvrdidla.

UZIN KR 516


Aplikační video: Jak trvale a silově uzavřít trhliny a smršťovací spáry v potěru?

Obrazová galerie: Jak trvale a silově uzavřít trhliny a smršťovací spáry v potěru?

UZIN KR 516 vykazuje velmi nepatrný zápach během a po zpracování a mže být proto optimálně použit i za provozu.

Valentin Zeiler
Technický servis UZIN

UZIN KR 516 2-K silikátová pryskyřice

Licí a lepicí pryskyřice pro rychlou sanaci trhlin a rovněž pro lepení, vyplňování a vyspravení, bez zápachu

  • s minimálním pachem
  • extrémně rychlé tvrdnutí
  • lze připravit i dílčí množství
  • žádné míchací nářadí
  • nastavitelná konzistence

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu