Příprava podkladu

Nivelování a vyrovnávání podkladů

Příprava podkladu

Nivelování a vyrovnávání podkladů

Nivelování a vyrovnávání podkladů

Sortiment nivelačních a vyrovnávacích hmot UZIN je koncipován tak, že umožnuje provádění jisté a profesionální pokládky všech textilních a elastických podlahových krytin nebo parket. Nezáleží přitom, jeli podklad při renovaci částečně labilní, vykazuje-li výtluky nebo zbytky lepidel. Jeli při nové pokládce podklad na cementové nebo kalcium sulfátové bázi. Rovněž nehraje roli, bude-li podlaha zatěžována minimálně nebo extrémně. UZIN nivelační a vyrovnávací hmoty nabízejí jistotu při plánování dosažení zralosti pro pokládku podlahových krytin. To platí i při nepříznivých klimatických podmínkách.

UZIN NC 103 Sádrová stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota téměř bez pnutí pro textilní a elastické podlahové krytiny pro tloušťky vrstvy od 2 do 10 mm

 • dobrý rozliv
 • hladký povrch
 • téměř bez pnutí

UZIN NC 105 Sádrová objektová stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota téměř bez pnutí pro textilní a elastické podlahové krytiny a vícevrstvé parkety pro tloušťku vrstvy 0 - 15 mm

 • dobrý rozliv
 • hladký povrch
 • téměř bez pnutí

UZIN NC 110 Sádrová nivelační hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota téměř bez pnutí pro všechny podlahové krytiny a parkety, pro tloušťku vrstvy 0 - 30 mm

 • extrémně dobrý rozliv
 • velmi hladký povrch
 • rychlý průběh schnutí
 • téměř bez pnutí

UZIN NC 111 BiColor Sádrová stěrkovací hmota s indikátorem zralosti pro kladení

Samorozlévací stěrkovací podlahová hmota s barevným indikátorem zralosti pro kladení pro všechny podlahové krytiny a parkety pro tloušťku vrstvy 0 - 10 mm

 • ukazatel zralosti ke kladení změnou barvy
 • ukazatel nanášení lepidla
 • téměř bez pnutí
 • vysoká pevnost

UZIN NC 112 Turbo Rychlá sádrová stěrkovací hmota

Samorozlévací, vysoce zatížitelná extrémně rychlá stěrkovací podlahová hmota pro všechny podlahové krytiny a parkety pro tloušťku vrstvy 0 - 30 mm.

 • extrémně dobrý rozliv
 • rychle pokladatelná po 6 hodinách*
 • téměř bez pnutí
 • velmi vysoká konečná pevnost 

UZIN NC 115 Vlákny armovaná sádrová nivelační hmota

Samorozlévací, vlákny armovaná podlahová stěrkovací hmota téměř bez pnutí pro všechny podlahové krytiny a parkety pro tloušťku vrstvy 2 - 30 mm

 • extrémně dobrý rozliv
 • hladká povrchová plocha
 • téměř bez vnitřního pnutí
 • pro tloušťku vrstev od 2 mm

UZIN NC 118 Stabilní sádrová opravná hmota

Jemnozrnná a rychle tvrdnoucí opravná hmota téměř bez pnutí pro všechny tloušťky vrstvy

 • velmi dobře se rozmíchává
 • s nastavitelnou konzistencí
 • s velmi malým pnutím

UZIN NC 140 NEW Cementová standardní stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro textilní a elastické podlahové krytiny pro tloušťku vrstvy od 2 do 12 mm

 • velmi dobrý rozliv 
 • velmi dobře brousitelná

UZIN NC 145 Standardní cementová stěrkovací hmota

Samorozlévací cementová stěrkovací hmota pro textilní a elastické podlahové krytiny pro tloušťky vrstev do 6 mm

 • velmi dobrý rozliv
 • velmi dobře brousitelná

UZIN NC 146 Cementová standardní stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro textilní a elastické podlahové krytiny pro tloušťku vrstvy od 0 do 8 mm

 • dobrý rozliv
 • dobrá povrchová optika
 • dobrá brousitelnost

UZIN NC 150 Cementová stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro textilní a elastické podlahové krytiny, stejně tak i pro vícevrstvé parkety, pro tloušťku vrstvy 0 - 10 mm

 • dobrý rozliv
 • dobrá optika povrchu
 • dobře brousitelná

UZIN NC 152 Turbo Rychlá cementová stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro textilní a elastické podlahové krytiny, stejně tak i pro vícevrstvé parkety, pro tloušťku vrstvy od 0 do 10 mm

 • velmi rychlá zralost pro následné kladení
 • dobrý rozliv
 • hladký povrch
 • dobrá brousitelnost

UZIN NC 158 Cementová stěrkovací hmota pro hrubé vyrovnávání a vytváření spádů

Samorozlévací, hrubozrnná stěrkovací hmota ke zhotovení podkladů, stejně tak i spádů do 4% v připojené vrstvě pro tloušťky vrstev od 3 do 50 mm

 • velmi lehce se nastavují spády až do 4%
 • je možné velmi rychle povrch přeškrábnout
 • brzy pochozí a zralá ke kladení
 • bez pnutí, i ve vyšších tloušťkách vrstev

UZIN NC 160 Cementová objektová stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro všechny podlahové krytiny a parkety pro tloušťku vrstvy 0 - 20 mm

 • velmi dobrý rozliv
 • hladký povrch
 • dobrá savost

UZIN NC 161 Cementová objektová stěrkovací hmota odolná proti vlhkosti

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota v tl. vrstvy od 3 mm do 20 mm pro všechny stavebně obvyklé podklady, stejně tak i v MT System na vlhké cementové podklady. 

 • hodnota maximální zbytkové vlhkosti u cementového podkladu není omezena
 • odolná proti alkalické vlhkosti
 • dobrý rozliv a dobrá savost

UZIN NC 165 Turbo Vlákny vyztužená cementová nivelační hmota

Samorozlévací vlákny vyztužená  ke kladení rychle zralá podlahová stěrkovací hmota pro tl. vrstvy od 3 do 30 mm pro všechny podlahové krytiny a parkety 

 • po 4 hodinách* pokladatelná
 • dobrý rozliv
 • možnost zpracování ráklí (zubování R3)
 • dobrá savost

UZIN NC 170 LevelStar Cementová premium nivelační hmota

Samorozlévací, vysoce zatížitelná podlahová stěrkovací hmota pro všechny podlahové krytiny a parkety pro všechny tloušťky vrstev

 • velmi dobrý rozliv
 • rychle zralá ke kladení po 6 hodinách*
 • velmi vysoká pevnost  
 • velmi hladký povrch

UZIN NC 172 BiTurbo Cementová stěrkovací hmota

Samorozlévací, vysoce zatížitelná a extrémně rychle zralá ke kladení podlahová stěrkovací hmota s Level Plus Effect pro všechny podlahové krytiny a parkety tloušťky vrstvy 0 - 10 mm

 • po 60 minutách zralá pro kladení
 • hydraulicky tuhnoucí
 • až o 10% menší spotřeba lepidla

UZIN NC 175 Vlákny armovaná cementová nivelační hmota

Samorozlévací, vlákny armovaná podlahová stěrkovací hmota rychle zralá ke kladení pro všechny podlahové krytiny a parkety pro tloušťku vrstvy 3 - 30 mm

 • extrémně dobrý rozliv
 • aplikace raklí (R3)
 • velmi dobře savá
 • pro tloušťky vrstvy od 3 mm 

UZIN NC 181 Stabilní cementová opravná hmota

Stabilní a velmi rychle schnoucí opravná hmota pro každou tloušťku vrstvy

 • po 60 minutách zralá ke kladení
 • hydraulicky vytvrzující
 • jemné zrno, nejsou patrné žádné  nedokonalé přechody

UZIN NC 182 NEU Stabilní opravná cementová hmota

Odolná vlhkosti, stabilní, jemná a velmi rychle schnoucí cementová vyhlazovací hmota s reaktivačním efektem pro všechny tloušťky vrstvy

 • po 60 minutách zralá ke kladení
 • opětovná reaktivace, tím prodloužení doby zpracování
 • odolná proti alkalické vlhkosti
 • jemnozrnná, nejsou viditelné žádné přechody mezi pracovními záběry

UZIN NC 196 Vyztužená cementová stěrkovací hmota

Samorozlévací, vyztužená podlahová stěrkovací hmota téměř bez pnutí pro všechny podlahové krytiny a vícevrstvé parkety pro tloušťku vrstvy 2 - 40 mm

 • pro tloušťky vrstvy od 2 – 40 mm
 • rychle tvrdnoucí
 • brzy zralá ke kladení
 • s malým pnutím

UZIN NC 405 Disperzní stěrkovací hmota

Disperzní, flexibilní stěrkovací hmota jako protimigrační uzávěra pro elastické podklady

 • pro tloušťky vrstev do 1 mm
 • připravená k použití
 • pastovitá, vláčná konzistence
 • flexibilně tvárná
 • slabě savá

UZIN NC 570 Vyrovnávací hmota FusionTec Universal

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota téměř bez pnutí a rychle připravena na pokládku všech podlahových krytin a parket, o tloušťkách vrstvy 0– 20 mm

 • téměř bez pnutí 
 • vysoké zatížení, např. komerce a objektové prostředí
 • dlouhá doba zpracování, speciálně pro aplikaci čerpadlem, s rychlou zralostí ke kladení

 

 

UZIN NC 580 Vyrovnávací hmota FusionTec Premium

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota téměř bez pnutí, vysoce odolná a velmi rychle připravena na pokládku všech podlahových krytin a parket, o tloušťkách vrstvy 0– 20 mm

 • extrémně dobrý rozliv
 • téměř bez pnutí
 • vysoké zatížení, použití např. v suchém průmyslovém prostředí 
 • velmi rychle zralá ke kladení také ve větších tloušťkách

 

UZIN NC 880 Turbo stěrkovací hmota

Rychlá opravná stěrkovací hmota pro jemné vyrovnání a vyplnění před podlahářskými pracemi

 • není nutná penetrace na cementových potěrech a stěrkovacích hmotách
 • extrémně rychle zralá pro kladení 
 • povrch s finálním charakterem, nejsou viditelné tahy špachtlí
 • v plastovém vědru vložený sáček, pro 2 možnosti zpracování

UZIN NC 888 S Turbo stěrkovací a opravná hmota s jemnou konzistencí

Rychlá stabilní vyhlazovací a opravná hmota

 • od vytažení do nuly až do tloušťky 4 mm
 • není nutná penetrace
 • extrémně rychlé schnutí
 • vynikající kvalita povrchu
 • velmi dobře savá

UZIN TERRAPLAN 20 Cementová udržitelná nivelační hmota

Zvláště udržitelná, samorozlévací a vysoce zatížitelná podlahová stěrkovací hmota pro všechny podlahové krytiny a parkety pro libovolnou tloušťku vrstvy

 • extrémně dobrý rozliv
 • velmi hladký povrch
 • dobrá savost
 • obal z neběleného papíru

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu