UZIN NC 105 Sádrová objektová stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota téměř bez pnutí pro textilní a elastické podlahové krytiny a vícevrstvé parkety pro tloušťku vrstvy 0 - 15 mm

  • dobrý rozliv
  • hladký povrch
  • téměř bez pnutí

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • stěrkování, vyrovnávání a nivelování systémově odpovídajících podkladů, jako např. kalciumsulfátového litého potěru, kalciumsulfátového potěru a prefabrikovaných dílců, ale také typických podkladů pro renovace pro následnou pokládku textilních a elastických podlahových krytin, stejně tak i vícevrstvých parket 

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu při max. tl. 3 mm. Viz také „Zralost ke kladení“.
Druh balení

papírový pytel, Big Bag na vyžádání

Velikost balení

25 kg, 1000 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Množství vody / záměsová voda

5,5 litru na 25 kg pytel

Barva

středně šedá

Spotřeba

ca 1,6 kg/m² na 1 mm tloušťky

Ideální teplota při zpracování

15 – 25 °C na podlaze

Doba zpracování

ca 30 minut*

Pochůznost

po ca 3 hodinách*

Zralost ke kladení

po ca 24 hodinách*

Min. teplota při zpracování

15 °C na podlaze

Míra šíření

150 mm ± 5 mm

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 105 / 25 kg 13141 25 kg
Paleta :
42
NC 105 Big Bag / 1000 kg 162787 1000 kg
Paleta :
1

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE
Blauer_Engel + Kurzlink uz113_DE_Label
Icon_EPD-Label_4c_DE_2014-10
Icon_LEED_contributing_product

Reference

Moderní vzdělávací kampus v Brně

Zámek Valeč u Třebíče

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu