Brno je zlatá loď, za vzděláním v Brně choď...Moravská metropole Brno se svojí velkorysou investicí do rozsáhlého univerzitního centra stává Mekkou vysokoškolského vzdělání nejenom v naší republice, ale v celé střední Evropě. Smysluplné využití evropských finančních fondů a tuzemských stavebních kapacit ve známých brněnských čtvrtích, jakými jsou Brno-Bohunice a Královo Pole, vyrůstá nejrozsáhlejší studentský kampus ve střední Evropě. Brněnská Masarykova univerzita, která je hlavním investorem a garantem tohoto projektu, v průběhu několika posledních let uvedla do provozu  řadu školských a správních budov, ale i vysokoškolské koleje a menzy, sportovní zařízení a komerční centra.

Data

Typ budovy Školy a vzdělávací instituce

Moderní vzdělávací kampus v Brně

Moravská metropole Brno se svojí velkorysou investicí do rozsáhlého univerzitního centra stává Mekkou vysokoškolského vzdělání nejenom v naší republice, ale v celé střední Evropě. Smysluplné využití evropských finančních fondů a tuzemských stavebních kapacit ve známých brněnských čtvrtích, jakými jsou Brno-Bohunice a Královo Pole, vyrůstá nejrozsáhlejší studentský kampus ve střední Evropě. Brněnská Masarykova univerzita, která je hlavním investorem a garantem tohoto projektu, v průběhu několika posledních let uvedla do provozu  řadu školských a správních budov, ale i vysokoškolské koleje a menzy, sportovní zařízení a komerční centra.

 

Výstavba tohoto mimořádného projektu za několik miliard korun probíhá po etapách a v posledních letech byla již celá řada objektů zprovozněna a plně slouží svému účelu – školství, vědě a sportu. Je chvályhodné, že rozsáhlý komplex není sterilním uzavřeným prostředím, ale slouží nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Symbióza města a studentského kampusu tak vytváří harmonický celek tradiční městské zástavby s moderní architekturou.

 

V jednom z rozsáhlých objektů, který patří brněnské FEKT VUT (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického) probíhaly v polovině letošního roku intenzivní práce spojené s pokládkou podlah. Renomovaná podlahářská společnost STAVOSPOL INETRIER s.r.o. se sídlem v Brně se tohoto úkolu zhostila velmi zdařile. Na celkové ploše čítající ca 20.000 m2 položili její pracovníci protiskluzný heterogenní zátěžový vinyl v pásech (FORBO SURESTEP ORIGINAL) cihlové barvy a světle šedé elektrostaticky vodivé PVC podlahové krytiny ve čtvercích (FATRA ELEKTROSTATIK). Po konzultaci se společností UZIN s.r.o. byl povrch základového anhydritového potěru zbroušen jednokotoučovou brusku a napenetrován disperzní penetrací UZIN PE 260 v ředěném poměru 1:1 s vodou. Z programu stěrkovacích hmot byla zvolena samorozlévací stěrkovací hmota UZIN NC 105 na bázi sádry a objektová cementová stěrkovací hmota UZIN 160.

 

Po vyzrání vystěrkovaných ploch následovalo lepení výše uvedených krytin, přičemž pásy byly na chodbách a v komunikačních prostorech lepeny jedním z nejoblíbenějších lepidel mezi podlaháři, a to disperzním lepidlem UZIN KE 418 (ca plocha 11.000 m2). Homogenní elektrostatické vodivé čtverce po předepsaném plošném rozmístění samolepících měděných vodivých pásků byly lepeny na podklad vodivým lepidlem UZIN KE 2000 SL s armovanými vodivými vlákny (ca plocha 9.000 m2). Takto vytvořená konstrukce se svodem na uzemnění dokonale splňuje bezpečnostní a hygienické požadavky budoucího provozu laboratoří, zkušeben a učeben a poslucháren.

 

Pro případ drobných oprav v podkladu byla po ruce rychle tvrdnoucí cementová opravná hmota UZIN NC 182.

 

Přestože termín dokončení celého komplexu je plánován na začátek příštího roku, už dnes je zcela zřejmé, že nová generace studentů moderních komunikačních technologií a bouřlivě se rozvíjející elektrotechniky získá dokonalé zázemí pro své vzdělávání. Je příjemné podílet se na takovém projektu se svým know-how, a to pěkně od podlahy.

 

Název objektu: Masarykova universita, VUT, Technická 12, Brno – Královo Pole

Hlavní investor: Vysoké učení technické, Brno

Hlavní projektant a architekt: Hexaplan International s.r.o., Brno

Zpracovatel projektové dokumentace: Promed Brno s.r.o., Brno

Generální dodavatel stavby: OHL ŽS a.s., Brno

Subdodavatel podlahářských prací: Stavospol Interiér s.r.o., Brno

Dodavatel podlahové stavební chemie: Uzin s.r.o., Praha

Podlahová stavební chemie: UZIN PE 260 (penetrace), UZIN NC 105 a NC 160 (stěrkovací hmoty), UZIN NC 182 (opravná hmota), UZIN KE 418 a UZIN KE 2000 SL (podlahová lepidla)

 

 

Výstavba tohoto mimořádného projektu za několik miliard korun probíhá po etapách a v posledních letech byla již celá řada objektů zprovozněna a plně slouží svému účelu – školství, vědě a sportu. Je chvályhodné, že rozsáhlý komplex není sterilním uzavřeným prostředím, ale slouží nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Symbióza města a studentského kampusu tak vytváří harmonický celek tradiční městské zástavby s moderní architekturou.

 

V jednom z rozsáhlých objektů, který patří brněnské FEKT VUT (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického) probíhaly v polovině letošního roku intenzivní práce spojené s pokládkou podlah. Renomovaná podlahářská společnost STAVOSPOL INETRIER s.r.o. se sídlem v Brně se tohoto úkolu zhostila velmi zdařile. Na celkové ploše čítající ca 20.000 m2 položili její pracovníci protiskluzný heterogenní zátěžový vinyl v pásech (FORBO SURESTEP ORIGINAL) cihlové barvy a světle šedé elektrostaticky vodivé PVC podlahové krytiny ve čtvercích (FATRA ELEKTROSTATIK). Po konzultaci se společností UZIN s.r.o. byl povrch základového anhydritového potěru zbroušen jednokotoučovou brusku a napenetrován disperzní penetrací UZIN PE 260 v ředěném poměru 1:1 s vodou. Z programu stěrkovacích hmot byla zvolena samorozlévací stěrkovací hmota UZIN NC 105 na bázi sádry a objektová cementová stěrkovací hmota UZIN 160.

 

Po vyzrání vystěrkovaných ploch následovalo lepení výše uvedených krytin, přičemž pásy byly na chodbách a v komunikačních prostorech lepeny jedním z nejoblíbenějších lepidel mezi podlaháři, a to disperzním lepidlem UZIN KE 418 (ca plocha 11.000 m2). Homogenní elektrostatické vodivé čtverce po předepsaném plošném rozmístění samolepících měděných vodivých pásků byly lepeny na podklad vodivým lepidlem UZIN KE 2000 SL s armovanými vodivými vlákny (ca plocha 9.000 m2). Takto vytvořená konstrukce se svodem na uzemnění dokonale splňuje bezpečnostní a hygienické požadavky budoucího provozu laboratoří, zkušeben a učeben a poslucháren.

 

Pro případ drobných oprav v podkladu byla po ruce rychle tvrdnoucí cementová opravná hmota UZIN NC 182.

 

Přestože termín dokončení celého komplexu je plánován na začátek příštího roku, už dnes je zcela zřejmé, že nová generace studentů moderních komunikačních technologií a bouřlivě se rozvíjející elektrotechniky získá dokonalé zázemí pro své vzdělávání. Je příjemné podílet se na takovém projektu se svým know-how, a to pěkně od podlahy.

 

Název objektu: Masarykova universita, VUT, Technická 12, Brno – Královo Pole

Hlavní investor: Vysoké učení technické, Brno

Hlavní projektant a architekt: Hexaplan International s.r.o., Brno

Zpracovatel projektové dokumentace: Promed Brno s.r.o., Brno

Generální dodavatel stavby: OHL ŽS a.s., Brno

Subdodavatel podlahářských prací: Stavospol Interiér s.r.o., Brno

Dodavatel podlahové stavební chemie: Uzin s.r.o., Praha

Podlahová stavební chemie: UZIN PE 260 (penetrace), UZIN NC 105 a NC 160 (stěrkovací hmoty), UZIN NC 182 (opravná hmota), UZIN KE 418 a UZIN KE 2000 SL (podlahová lepidla)

 

Použité výrobky

UZIN NC 182 NEU Stabilní opravná cementová hmota

Odolná vlhkosti, stabilní, jemná a velmi rychle schnoucí cementová vyhlazovací hmota s reaktivačním efektem pro všechny tloušťky vrstvy

 • po 60 minutách zralá ke kladení
 • opětovná reaktivace, tím prodloužení doby zpracování
 • odolná proti alkalické vlhkosti
 • jemnozrnná, nejsou viditelné žádné přechody mezi pracovními záběry

UZIN NC 160 Cementová objektová stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro všechny podlahové krytiny a parkety pro tloušťku vrstvy 0 - 20 mm

 • velmi dobrý rozliv
 • hladký povrch
 • dobrá savost

UZIN NC 105 Sádrová objektová stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota téměř bez pnutí pro textilní a elastické podlahové krytiny a vícevrstvé parkety pro tloušťku vrstvy 0 - 15 mm

 • dobrý rozliv
 • hladký povrch
 • téměř bez pnutí

UZIN KE 418 Univerzální PVC lepidlo

Disperzní lepidlo bez rozpouštědel, pro PVC, CV a textilní podlahové krytiny

 • snadno roztíratelné
 • vysoká vydatnost
 • vynikající přilnavost
 • krátká doba odvětrání
 • dlouhá doba kladení
 • vysoká konečná pevnost
 • velmi dobrá odolnost změkčovadlům

UZIN KE 2000 SL Vodivé univerzální lepidlo

Vodivé lepidlo s vlákny pro PVC, kaučukové krytiny, linoleum a textilní krytiny

 • výrazná konstanta vodivosti
 • vynikající zpracovatelské vlastnosti
 • velmi nízká spotřeba

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu