Zhotovení podkladu | Potěry

UZIN Turbolight®-System

Zhotovení podkladu | Potěry

UZIN Turbolight®-System

Zhotovení podkladu | Potěry

UZIN Turbolight®-System CA

Zhotovení podkladu | Potěry

UZIN Turbolight®-System CA

UZIN Turbolight®-System

V dnešní době umožňují moderní kladečské materiály prakticky řešení pro všechny typy výstavby podlahových konstrukcí. Při renovacích podlah se přesto někdy projektanti a řemeslníci střetávají s nečekanými výzvami k řešení. Takovým problémem může být například v případě starého podkladu malá konstrukční nosnost, dlouhá doba schnutí nebo výškové rozdíly, nerovnost nebo sklon v ploše. V tomto případě přichází na pomoc dokonalý řešitel těchto problému a tím je systém lehké potěrové konstrukce UZIN Turbolight®-System. Jedná se o rychlou, nosnou a lehkou podlahovou konstrukci. Přitom nezáleží jeli podklad z dřevěných prken nebo z betonu, s extrémně nízkou stavební výškou nebo velkými nerovnostmi - UZIN Turbolight®-System poskytuje vysokou nosnost v různých tloušťkách .

UZIN NC 167 Cementový tenký potěr

Samorozlévací cementový tenký potěr k výrobě připojených pokladů nebo podkladů na oddělující vrstvě v tl. vrstvy 3 - 40 mm

 

 • velmi dobře teče a je čerpatelný
 • téměř bez pnutí, zejména u větších tlouštěk vrstev
 • dobře savý

 

 

UZIN NC 195 Cementový připojený tenký potěr

Samorozlévací tenký potěr k výrobě připojených podkladů pro tloušťku vrstev 3 - 40 mm

 • výborně tekutý a čerpatelný, s vysokou pevností
 • brzy pochůzný
 • brzy zralý ke kladení
 • s malým pnutím, zvláště ve větších tloušťkách vrstvy
 • vysoká pevnost

UZIN NC 567 Tenký potěr FusionTec

Samorozlévací tenký potěr, téměř bez pnutí, na výrobu připojených podkladů nebo podkladů na separační vrstvě pro tloušťku vrstvy od 3 do 50 mm 

 

 • variabilně použitelný jako připojený tenký potěr nebo tenký potěr na oddělující podložce
 • systémový komponent v UZIN Turbolight®-System CA
 • téměř bez pnutí
 • speciálně vhodný pro velkoplošná použití s nasazením čerpadla a s velkými tloušťkami vrstev

 

UZIN SC 904 Sádrová lehčená vyrovnávací malta

Rychlá lehčená vyrovnávací malta ke zhotovení kladečských podkladů na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstev od 20 do 300 mm

 • bez dodatečného dotvarování a bez pnutí

UZIN SC 910 Speciální cementové potěrové pojivo

Speciální pojivo ke zhotovení tvarově stabilní lehké vyrovnávací malty pro interiéry a exteriéry pro tloušťku vrstvy 20 - 300 mm

 • velmi lehce zpracovatelné

UZIN SC 912 Ergo Cementová lehčená vyrovnávací a vyplňovací malta

Rychlá lehčená vyrovnávací a vyplňovací malta pro zhotovení vysoce tepelně izolačních cementových připojených kladečských podkladů v tloušťce vrstvy 6 - 100 mm

 • bez deformací a s velmi malým pnutím        
 • velmi rychle zralá pro kladení  

UZIN SC 914 Turbo Cementová lehčená vyrovnávací malta

Rychlá lehká vyrovnávací malta pro zhotovení vysoce tepelně izolujících cementových kladečských podkladů pro tloušťku vrstev od 20 mm do 300 mm

 • bez deformací
 • velmi malé pnutí
 • vysoký tepelně izolační efekt

UZIN Turbolight®-System Systém pro rychlou výstavbu a renovaci

Stavební systém pro výrobu podkladů rychle zralých ke kladení pro všechny druhy svrchní krytiny

 • stavební systém od podkladní desky až ke krytině
 • pro všechny podklady a pro všechny krytiny
 • doporučené zatížení až do 4 kN bodové zatížení a 5 kN/m² plošné zatížení
 • zkušební protokoly pro požární odolnost F 60 a F 90

 

UZIN Turbolight®-System CA Systém pro rychlou výstavbu a renovaci na bázi sádry

Stavební systém pro výrobu podkladů rychle zralých k pokládce všech typů svrchní krytiny

 • stavební systém od základové nosné desky až ke krytině
 • pro všechny podklady a všechny krytiny
 • výstavba bez působení pnutí na kritických podkladech
 • stavební systém bez bezpečnostních značek - téměř bez nutnosti ochrany pracovníků při práci

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu