Zhotovení podkladu | Potěry

UZIN Turbolight®-System

Zhotovení podkladu | Potěry

UZIN Turbolight®-System

UZIN Turbolight®-System

V dnešní době umožňují moderní kladečské materiály prakticky řešení pro všechny typy výstavby podlahových konstrukcí. Při renovacích podlah se přesto někdy projektanti a řemeslníci střetávají s nečekanými výzvami k řešení. Takovým problémem může být například v případě starého podkladu malá konstrukční nosnost, dlouhá doba schnutí nebo výškové rozdíly, nerovnost nebo sklon v ploše. V tomto případě přichází na pomoc dokonalý řešitel těchto problému a tím je systém lehké potěrové konstrukce UZIN Turbolight®-System. Jedná se o rychlou, nosnou a lehkou podlahovou konstrukci. Přitom nezáleží jeli podklad z dřevěných prken nebo z betonu, s extrémně nízkou stavební výškou nebo velkými nerovnostmi - UZIN Turbolight®-System poskytuje vysokou nosnost v různých tloušťkách .

UZIN Turbolight®-System

UZIN SC 910 speciální potěrové pojivo

Speciální pojivo ke zhotovení tvarově stabilní lehké vyrovnávací malty pro interiéry a exteriéry ve spojení se systémem UZIN Turbolight-System

UZIN SC 912 Ergo Lehčená vyrovnávací a plnicí malta

Jemnozrnná lehká vyrovnávací a vyplňovací malta pro zhotovení tenkovrstvých cementových podkladů pro pokládku

UZIN SC 914 Turbo rychlá lehčená vyrovnávací malta 

Rychlá, lehká vyrovnávací malta k výrobě vysoce tepelně izolující cementového podkladu pro pokládku  

UZIN Turbolight®-System systém pro rychlou výstavbu a renovaci

 Systémová výstavba ke zhotovení pro pokládku rychle zralých podkldů pro všechny druhy podlahových krytin

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools