UZIN SC 914 Turbo Cementová lehčená vyrovnávací malta

Rychlá lehká vyrovnávací malta pro zhotovení vysoce tepelně izolujících cementových kladečských podkladů pro tloušťku vrstev od 20 mm do 300 mm

  • bez deformací
  • velmi malé pnutí
  • vysoký tepelně izolační efekt

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • zhotovení lehké vyrovnávací vrstvy jako připojené a na oddělující vrstvě
  • zhotovení lehké vyrovnávací malty jako připojené nebo na oddělující podložce v systému UZIN Turbolight® - System
  • pro vrstvy v tloušťce od 20 mm

Rozšířené oblasti použití:

  • vyrovnání velkých výškových rozdílů
  • zhotovení izolačních vrstev ve spádu nebo vyrovnávání spádů

Technická data

*Při 20 °C a 65% rel. vzdušné vlhkosti.
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

80 l / ca 21 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Množství vody / záměsová voda

10 – 11 litrů / 21 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

ca 2,6 kg/m²/cm

Spotřeba v Turbolight®-System

ca 11 litrů vody na 21 kg (pytel)

Ideální teplota při zpracování

+5 °C až+ 25 °C na podlaze

Doba zpracování

ca 30 minut*

Pochůznost

po ca 12 hodinách*

Zralost ke kladení

po ca 48 hodinách*

Tloušťka

připojená: 20 mm - 300 mm, na oddělující vrstvě: 30 mm - 300 mm

Měrná hmotnost

vytvrzená: ca 350 kg/m³, suchá malta: ca 260 kg/m³

Tepelný odpor

0,42 m²K/W (5 cm tloušťka vrstvy)

Koeficient tepelné vodivosti

0,12 W/mK

Chování za hoření

A2-s1 dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
SC 914 Turbo / 21 kg 53402 80 l / ca 21 kg
Paleta :
15

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_1c_DE_2010-07
Icon_LEED_contributing_product

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu