Zhotovení podkladu | Potěry

Tenké potěry| minerální povrchová úprava

Zhotovení podkladu | Potěry

Tenké potěry| minerální povrchová úprava

Tenké potěry| minerální povrchová úprava

Tenké potěry se svým složením a zpracováním podobají klasickým stěrkovacím hmotám, avšak mají proti nim hrubší zrno a lze je proto zpracovávat ve větších tloušťkách. Je možno je zpracovávat na dělících nebo izolačních vrstvách. Typickou oblastí pro jejich užití je například vyrovnávání chybějících stavebních výšek nebo zvýšení únosnosti. Pro výrobu užitné povrchové úpravy s vysokou odolností proti opotřebení a s přírodním minerálním charakterem nabízí UZIN minerální povrstvení s velmi dobrými zpracovatelskými vlastnostmi a malým pnutím. Recept na vynikající užitný povrch v průmyslovém i komerčním prostředí.   

Tenké potěry | minerální povrchová úprava

UZIN NC 195 tenký potěr

Samorozlévací, cementový tenký potěr pro tloušťky od 3 do 40 mm

UZIN SC 993 minerální cementové povrstvení

Samorozlévací, bez vrchní podlahoviny užitné, cementové finální povrstvení do průmyslových a podnikatelských objektů v tloušťkách od 4 do 10 mm

UZIN SC 995 cementový tenký potěr s malým pnutím

Samorozlévací cementový tenký potěr pro objekty

UZIN SC 997 kalciumsulfátový tenkovrstvý potěr

Samorozlévací tenký sádrový potěr pro objekty

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools