UZIN NC 195 Cementový připojený tenký potěr

Samorozlévací tenký potěr k výrobě připojených podkladů pro tloušťku vrstev 3 - 40 mm

  • výborně tekutý a čerpatelný, s vysokou pevností
  • brzy pochůzný
  • brzy zralý ke kladení
  • s malým pnutím, zvláště ve větších tloušťkách vrstvy
  • vysoká pevnost

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • nosná vrstva v systému UZIN Turbolight®- System, max. bodové zatížení 4 kN (viz TL)
  • pro tloušťku vrstvy od 3 do 40 mm

Rozšířené oblasti použití:

  • zhotovení rovných, hrubších kladečských ploch pro textilní a elastické podlahové krytiny (eventuálně jemné přestěrkování nutné), keramické krytiny, krytiny z přírodního kamene a parkety

Technická data

*Při 20 °C a 65% rel. vzdušné vlhkosti.
Druh balení

papírový pytel, Big Bag (na dotaz)

Velikost balení

25 kg, 1000 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Množství vody / záměsová voda

5,0 až 5,5 litru / 25 kg pytel

Barva

tmavá šedá

Spotřeba

ca 1,7 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

Spotřeba v Turbolight®-System

ca 25 kg/m²

Doba zpracování

20 - 30 minut*

Pochůznost

po 2 - 3 hodinách*

Zralost ke kladení

viz "Zralost ke kladení"

Min. teplota při zpracování

15 °C na podlaze

Míra šíření

ca 128 mm +/- 5 mm

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 195 / 25 kg 47435 25 kg
Paleta :
42
NC 195 Big Bag / 1000 kg 162814 1000 kg
Paleta :
1

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu