POKLÁDKA DESIGNOVÝCH PODLAHOVIN S UZIN

SPRÁVNÝ SYSTÉM PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

Pokládka designových podlahovin s UZIN

Designové podlahoviny, vinylové podlahy, podlahové krytiny z PVC nebo také LVT (=Luxory Vinyl Tiles) představují krytiny ze syntetického materiálu. Jejich povrchová úprava často svádí k přesvědčení, že se jedná o skutečný přírodní materiál, jakým jsou např. dřevo nebo kámen. Dokonale imitují rovněž betonovou podlahu nebo keramickou dlažbu. Pro úspěšnou pokládku těchto designových podlahovin je třeba použít speciálních lepidel ve spojení s dokonale připraveným podkladem a vhodnou penetrací. Pro plovoucí pokládku jsou určeny podlahoviny se systémem click zámkovým spojem, které ve spojení se speciální podložkou. Díky této podložce lze dosáhnou stejných hodnot tlumení kročejového hluku srovnatelné s pevně lepeným systémem podlahovin.

Tématem designových podlahových krytin se zabýváme již od roku 2000, tedy daleko dříve, než se tyto podlahové krytiny staly celosvětovým trendem:

UZIN KE 66 – vlákny vyztužené lepidlo pro designové podlahoviny
UZIN NC 170 – prémiová stěrkovací hmota a
UZIN PE 360 – univerzální penetrace

představují první systém pro rozměrově stabilní pokládku vinylových podlahových krytin v dílcích a deskách. Tento systém i po 20 letech stále patří i v současné době mezi podlaháři k nejoblíbenějším systémům pro pokládku designových podlahovin, jak dokazuje poslední anketa odborného časopisu FußbodenTechnik vycházejícího ve Spolkové republice Německo.    

Jak již je pro UZIN typické, přes úspěch s výše uvedeným systémem, pokračuje v dalších inovacích. Výsledkem je např. technologie suchého lepení switchTec, která umožňuje nejen rychlou, bezprašnou a bezhlučnou pokládku, ale i pozdější snadné odstranění přilepené podlahové krytiny od podkladu beze zbytků. Vedle toho byly stěrkovací hmoty UZIN vylepšeny technologií Level Plus Effect, která výrazně napomáhá k provádění optimální pokládky designových podlahových krytin. Stále se rozšiřující sortiment nářadí WOLFF přispívá k efektivitě

prací spojených s pokládkou a výrobky řady UZIN Care pro čištění a ošetřování podlahových krytin uzavírají kruh sofistikovaného systému.

Díky našemu, skoro 20letému know-how ve výzkumu a vývoji v oblasti pokládky designových podlahových krytin, máme dnes pro vás kompletní optimální variantní systémy řešení pro různé situace a potřeby. Při výběru systému se jednoduše můžete rozhodnout podle typu objektu a situace, použití a preferencí – volíte od základu perfektní výsledek.


Přehled

Osvědčený systém

Vysoce účinný systém

Systém na staré podklady

Systém pro nové podklady

All-in-One systém pro staré podklady

Systém pro podlahoviny s click zámkovým spojem

Dobrý základní systém

Nářadí a příslušenství pro pokládku designových podlahových krytin

OSVĚDČENÝ SYSTÉM

UZIN KE 66 | UZIN NC 170 LevelStar | UZIN PE 360 PLUS

V 90 % případů můžete provést perfektní pokládku designových podlahových krytin pomocí osvědčeného tradičního systému UZIN. Zcela po právu patří mezi nejoblíbenější kladečské systémy svého
druhu, jak potvrdila aktuální anketa odborného německého časopisu FußbodenTechnik mezi podlaháři.

 

UZIN KE 66

vlákny vyztužené lepidlo

Vlákna obsažená v lepidle zaručují rozměrově stabilní lepení designových podlahových krytin a redukují zbytkové vtlaky na minimum. Vedle toho toto lepidlo splňuje veškeré požadavky s ohledem na EMICODE EC 1 PLUS a Modrého anděla.

Výhody:

+ jisté, rozměrově stabilní lepení s vysoce pevným lepidlovým hřebínkem ve střihu
+ zamezuje tvorbě spár
+ zvýšená přilnavost u hladkých podlahových krytin
+ doporučováno předními výrobci podlahových krytin

 

VYSOCE ÚČINNÝ SYSTÉM

UZIN KE 68 | UZIN NC 170 LevelStar | UZIN PE 360 PLUS

Systém se speciálním lepidlem doporučený do prostor, kde je nutno počítat se zvýšeným zatížením, jako např. zvýšenou teplotou resp. častým kolísáním teplot, mokrým čištěním či mechanickou zátěží.

 

UZIN KE 68

1-K hybridní lepidlo na STP bázi

Snadno zpracovatelné speciální jednosložkové lepidlo vhodné pro vysoké zatížení a požadavky. Lepidlo se vyznačuje vysokou rozměrovou stabilitou, především při zatížení teplem nebo stojící vodou v místech spár. Dále je toto lepidlo vhodné pro prostory s vyšším mechanickým zatížením. Vedle toho toto lepidlo UZIN KE 68 splňuje veškeré požadavky s ohledem na EMICODE EC 1 PLUS a Modrého anděla.

Výhody:

+ vysoká rozměrová stabilita
vysoká teplotní stabilita
+ hotové k okamžitému použití
+ dobrá stabilita lepidlového hřebínku

 

SYSTÉM PRO STARÉ PODKLADY

UZIN KE 68| UZIN NC 175 LevelStar | UZIN PE 630

Při sanaci podlahových krytin by měly být práce a provozní přestávka co možná nejkratší. Použitím rychlého a bezpečného systému UZIN tvořeného rychlou penetrací a samorozlévací stěrkovací hmotou s Level Plus Effect S lze dosáhnout při kladení designových podlahových krytin dvojnásobné úspory času.

UZIN PE 630

2-K stěrkovací penetrace

Pastovitá a velmi rychle schnoucí 2-K disperzní cementová stěrkovací hmota se díky svým tvrdě elastickým vlastnostem perfektně hodí na renovace podkladů s výskytem spár, jako je například keramická dlažba nebo prkenná podlaha.

Další výhody:

+ plní, uzavírá a uhlazuje v jednom pracovním postupu
+ vynikající přídržnost k podkladu

 

UZIN NC 175 NEW

vlákny armovaná stěrkovací hmota

Samorozlévací, vlákny armovaná cementová stěrkovací hmota s Level Plus Effect S pro tloušťky vrstvy do 20 mm.

Výhody:

+ extrémně dobrý rozliv, hladké krytiny lze lepit přímo bez nutnosti jemného stěrkování
+ možnost nanášení raklí (zubování R 3)
+ poskytuje stabilizovanou rovnou vrstvu, kritické konstrukce mohou být ponechány

 

 

UZIN NC 175 NEW

 

 

 

 

SYSTÉM PRO NOVÉ PODKLADY

Sigan Elements Plus | Planus | UZIN NC 170 LevelStar | UZIN PE 360 PLUS

Pokud počítáme s budoucím bezezbytkovým odstraněním designové podlahové krytiny z vystěrkovaných podkladů nebo podkladů kovových, je nejpraktičtější metodou suché lepení. Pomocí speciální lepivé folie provádíme pokládku rychle, čistě, bez zápachu a hluku. Díky tomu je možno provádět pokládku resp. výměnu podlahové krytiny dokonce bez přerušení provozu. Nová podlaha je okamžitě pochozí a plně zatížitelná.

 

SIGAN ELEMENTS PLUS

vysoce účinná lepivá folie na celoplošné lepení

Pomocí Sigan Elements Plus jsou designové podlahové krytiny lepeny nejenom velmi rychle, ale i s mimořádnou rozměrovou stabilitou. Podlahová krytina je následně velmi snadno bezezbytkově odstranitelná z podkladu, a to bez nutnosti použití strojů.

Výhody:

+ žádná doba čekání na vytvrzení lepidla, vysoký hodinový výkon na m2
+ okamžitá plná zatížitelnost
+ s použitím speciální penetrace Planus krytina následně bezezbytkově a snadno odstranitelná
+ provádění pokládky bez časového stresu

 

ALL-IN-ONE SYSTÉM PRO STARÉ PODKLADY

Sigan Elements

 

Chceme-li rychle pokládat a lepit novou designovou podlahovou krytinu na stávající hladkou podlahovinu a přitom ji někdy v budoucnu opět snadno odstranit, pak je zde k dispozici ideální řešení pomocí folie Sigan Elements. Díky Sigan Elements to jde rychle a bez použití strojů, bez znečištění a zápachu nebo hluku. Díky tomu je možno provádět pokládku resp. výměnu podlahové krytiny dokonce bez přerušení provozu. Nová podlaha je okamžitě pochozí a plně zatížitelná.

 

 

SIGAN ELEMENTS

 

vysoce účinná lepivá folie na celoplošené lepení

 

Díky patentované speciální lepicí folii je možno lepit novou designovou podlahovou krytinu přímo na podlahovinu stávající. Při potřebě tuto podlahovinu opět odstranit zůstává původní podlahová krytina nepoškozena a v původním stavu. Prostě jednoduché, rychlé a čisté řešení.

Výhody:

+ žádná doba čekání na vytvrzení lepidla, vysoký hodinový výkon na m2
+ na stávající podlahové krytiny (PVC, linoleu apod.)
+ okamžitá plná zatížitelnost, pokládka bez přerušení provozu
+ následně bezezbytkově a snadno odstranitelná
+ provádění pokládky bez časového stresu

 

SYSTÉM PRO PODLAHOVINY S CLICK ZÁMKOVÝM SPOJEM

UZIN RR 620 | UZIN NC 170 LevelStar | UZIN PE 360 PLUS

Při tzv. plovoucí pokládce designových podlahových krytin je nutno dbát na dokonalou rovinnost podkladu, protože každá nerovnost v podkladu se dříve či později prorýsuje do položené podlahoviny a je na pohmat cítit či dokonce zřetelně viditelná. Stěrkovací hmoty UZIN s Level Plus Effect S nabízejí v tomto směru optimální řešení. Pro co nejlepší výsledek i ve smyslu tlumení kročejového hluku je doporučeno použití systémové izolační podložky.

UZIN RR 620

Samolepicí, izolační podložka kročejového hluku

Jednostranně lepicí izolační podložka kročejového hluku pro ideální pokládku designových podlahových krytin.

Výhody:

+ oddělující
+ redukce kročejového hluku
+ samolepící na podklad

 

DOBRÝ ZÁKLADNÍ SYSTÉM

UZIN NC 170 LevelStar | UZIN PE 360 PLUS

Volná pokládka, jak již sám název napovídá, se vyznačuje tím, že podlahové dílce se na podklad nelepí, ale volně pokládají. Pro dosažení perfektního výsledku je nutno vyrovnat nerovnosti v podkladu stěrkovací hmotou. Stěrkovací hmoty UZIN s Level Plus Effect S nabízejí v tomto směru perfektní řešení. Ve spojení se správnou penetrací vytvoří ideální základ pro optimální provedení volné pokládky designové podlahové krytiny.

UZIN NC 170 LEVELSTAR

Premium stěrkovací hmota

Samorozlévací, extrémně hladká cementová stěrkovací hmota s Level Plus Effect S, která poskytuje nejlepší výsledek. A to v každé tloušťce vrstvy.

Výhody:

+ rychlá zralost pro pokládku
+ mimořádně dobrý rozliv, ještě lepší výsledek povrchového vzhledu položené podlahové krytiny

 

UZIN NC 170 LEVELSTAR

 

UZIN PE 360 PLUS

univerzální penetrace

Rychle schnoucí disperzní penetrace UZIN PE 360 PLUS zvyšuje pevnost v napojení a váže povrchový prach.

Další výhody:

+ velmi dobré vlastnosti pronikání, zároveň tvoří povrchový film
+ redukuje savost podkladu

 

Co všechno Vám nabízí náš sortiment pro designové podlahové krytiny? Pro dosažení perfektního výsledku pokládky Vám vedle mokrých lepidel a lepidel pro suché lepení, penetrací a stěrkovacích hmot nabízíme rovněž stále se rozšiřující sortiment strojů a speciálního nářadí značky WOLFF a univerzální soklové pásky pro lepení soklových proužků a soklových lišt. Čisticí a ošetřovací prostředky UZIN Care
zastřešují portfolio výrobků pro efektivní provádění pokládku designových podlahových krytin a jejich následnou údržbu.

UZIN je díky tomu jediným dodavatelem na světě, který Vám nabízí kompletní sortiment výrobků, počínaje přípravou podkladu a údržbou designových podlahových krytin konče.

 

The all-round carefree kit

The Wolff Design Collection offers a packaged range of tools for the technically perfect installation of luxury floor coverings. All of the tools have a very robust construction and allow work to be carried out comfortably and safely, making them tailor-made for this area.

The all-round carefree kit

Linocut seam cutter:

Perfect seams for all resilient and needle punch floor coverings. Different stops for a range of applications.

FasTrimmer:

Comes with stop for bevelling floor backing and cleaning folded edges.

Duo pressure roller:

To roll down the floor covering – now with new stable design.

Mitre-box scissors for luxury floor covering:

Double action, with stop.

WOLFF DESIGN COLLECTION

The all-round carefree kit

Linocut seam cutter:

Perfect seams for all resilient and needle punch floor coverings. Different stops for a range of applications.

FasTrimmer:

Comes with stop for bevelling floor backing and cleaning folded edges.

Duo pressure roller:

To roll down the floor covering – now with new stable design.

Mitre-box scissors for luxury floor covering:

Double action, with stop.

WOLFF DESIGN COLLECTION

BONDING SKIRTING

Installing skirting quickly, reliably and without solvents? With UZIN U-Tack you have a clear advantage over wet-bonding, hot-bonding, nailing and bonding with solvent-based adhesives.

BONDING SKIRTING

UZIN U-TACKA perfect finish - double-sided adhesive tape for skirting boards

The transparent, double-sided universal adhesive tape lets you install skirting board and floor covering strips easily, quickly,clean and environmentally compatible. UZINU-Tack does not become brittle, bonds securely and durable.

Benefits:

+ universal use
+ for time-saving application
+ solvent-free / complies with TRGS 610 (technical regulation for dangerous substances)

UZIN U-TACK

BONDING SKIRTING

UZIN U-TACK

A perfect finish - double-sided adhesive tape for skirting boards

The transparent, double-sided universal adhesive tape lets you install skirting board and floor covering strips easily, quickly,clean and environmentally compatible. UZINU-Tack does not become brittle, bonds securely and durable.

Benefits:

+ universal use
+ for time-saving application
+ solvent-free / complies with TRGS 610 (technical regulation for dangerous substances)

UZIN U-TACK

PROFESSIONAL CARE FOR YOUR FLOOR

With the UZIN Care product range, UZIN also offers a solution for sealing and retouching scratches through the proven combination of UZIN Turbo Protect Plus and UZIN Refresher Set. UZIN REFRESHER SET

2-Component Scratch Concealer

The UZIN Refresher Set is a 2-component product for repairing minor scratches and signs of wear on resilient floor coverings.

Benefits:

+ partial repair of the floor covering possible
+ saves complete renovation
+ no change of gloss level on surface

UZIN REFRESHER SET

PROFESSIONAL CARE FOR YOUR FLOOR

UZIN TURBO PROTECT PLUS

Premium 2-Component Coating

UZIN Turbo Protect Plus is a 2-component, water-based sealing lacquer which, thanks to its outstanding resistance to cleaning agents and disinfectants, provides floor coverings with durable protection. The coating is ideal for the long-term protection of the initial care and renovation of resilient flooring surfaces.

Benefits:

+ improves maintenance cleaning
+ cost and time saving due to one-off spreading
+ quick drying and setting
+ improves surfaces quality

UZIN TURBO PROTECT PLUS

PROFESSIONAL CARE FOR YOUR FLOOR

UZIN TURBO PROTECT PLUS

Premium 2-Component Coating

UZIN Turbo Protect Plus is a 2-component, water-based sealing lacquer which, thanks to its outstanding resistance to cleaning agents and disinfectants, provides floor coverings with durable protection. The coating is ideal for the long-term protection of the initial care and renovation of resilient flooring surfaces.

Benefits:

+ improves maintenance cleaning
+ cost and time saving due to one-off spreading
+ quick drying and setting
+ improves surfaces quality

UZIN TURBO PROTECT PLUS

With UZIN product systems, you´re best positioned for installing LVT.

Valentin Zeiler
UZIN Application Technology

UZIN Selection

UZIN KE 66 Fibre-Reinforced Wet Set Adhesive

High-shear strength PVC and rubber adhesive with hard adhesive ridge

 • short waiting time
 • excellent working properties
 • very low consumption

UZIN KE 68 1-Component Hybrid Adhesive

1-component hybrid, heavy duty adhesive

 • ready to use
 • for installers with PUR or epoxy sensitization
 • for areas with high temperatures

UZIN NC 170 LevelStar Cementitious premium levelling compound

Self smoothing compound with high load-capacity for all floor coverings and wood flooring without any limiation in thickness

 • excellent flow characteristics
 • ready to accept floor coverings after 6 hours*
 • very high strength
 • very smooth surface

UZIN NC 175 Fibre-reinforced, cementitious levelling compound

Self smoothing, fibre-reinforced and rapid compound for all floor coverings and wood flooring for thicknesses from 3 to 30 mm

 • excellent flow characteristics
 • can be raked (notch R3)
 • very good absorbency
 • for thicknesses from 3 mm

UZIN PE 630 2-Component Trowel-Applied Primer

Dispersion cement based primer and filler

 • fills, seals and smoothes in one application
 • sets hydraulically
 • application thickness up to 1 mm
 • flexible when set
Removable without residues

UZIN Sigan Elements Dry adhesive film backing for covering-on-covering installation

Dry adhesive for PVC design coverings, dirt-trapping mats and Flotex on structure-free commercial floor coverings

 • quick and easy installation
 • floor covering is immediately ready for foot traffic and loading
 • later removal leaves no residues
Removable without residues

UZIN Sigan Elements Plus Dry adhesive film backing on levelled / raw substrates

Planus necessary as a primer

Dry adhesive for PVC design coverings, dirt-trapping mats and Flotex on levelling compounds, chipboard and metal.

 • quick and easy installation
 • floor covering is immediately ready for foot traffic and loading
 • later removal leaves no residues
UZIN zákaznický servis

Zavolejte nám!

+420 283 083 314

UZIN zákaznický servis

+420 602 171 129

UZIN technické poradenství

Semináře & výstavy

Zobrazit všechny události

ERROR: Content Element with uid "38636" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu