UZIN NC 175 Vlákny armovaná cementová nivelační hmota

Samorozlévací, vlákny armovaná podlahová stěrkovací hmota rychle zralá ke kladení pro všechny podlahové krytiny a parkety pro tloušťku vrstvy 3 - 30 mm

  • extrémně dobrý rozliv
  • aplikace raklí (R3)
  • velmi dobře savá
  • pro tloušťky vrstvy od 3 mm 

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • stěrkování, vyrovnávání a nivelování podkladů pro následné kladení textilních a elastických podlahových krytin, parket a keramických a krytin z přírodního kamene

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu při maximální tloušťce vrstvy 3 mm. Viz také „Zralost pro kladení“.
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Množství vody / záměsová voda

6 – 6,5 litru na 25 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

ca 1,6 kg/m² na 1 mm tloušťky

Ideální teplota při zpracování

20 °C

Doba zpracování

25 – 35 minut*

Pochůznost

ca 2 – 3 hodiny*

Zralost ke kladení

po ca 6 hodinách*

Min. teplota při zpracování

10 °C na podlaze

Chování za hoření

A2fl-s1 dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 175 / 25 kg 1136 25 kg
Paleta :
42

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE
Icon_Steuerrad_0736_Neu
Icon_Level-Plus_S_4c

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu