CHRÁNIT NAŠE KLIMA NEBYLO NIKDY TAK SNADNÉ A PROVEDITELNÉ

Udržitelnost není na UZINu novým tématem. Již v 80. letech jsme položili základy zdravějšího a ekologičtějšího řemeslného zpracování podlah díky prvním lepidlům bez rozpouštědel. Od té doby neustále vyvíjíme naše výrobky, abychom umožnili udržitelnost všude tam, kde je to ve světě stavební chemie možné. Naše hlavní zásada: ochrana klimatu musí být proveditelná. Ve společnosti UZIN je rok 2023 především o planetě. A to ve znamení proveditelné udržitelnosti.

V oblasti podlahových krytin již existuje mnoho způsobů, jak naplnit požadavek udržitelnosti. Většinou jde jen o vědomé rozhodnutí pro ten či onen výrobek nebo řešení.
V této brožuře vám přinášíme malý přehled toho, jak můžete při své každodenní práci vždy udělat něco pro ochranu životního prostředí a klimatu.snadno vybrat, zda chcete dát v sortimentu přednost udržitelnější variantě výrobku - samozřejmě bez kompromisů ve zpracování a kvalitě.  

UZIN. A podlaha je Vaše.

UDRŽITELNOST JE FANTASTICKÁ JEDEN SVĚT, JEDEN CÍL

HISTORIE PÉČE O KLIMA NA UZINU

ŘEŠENÍ PRO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

RADĚJI MATERIÁLY KTERÉ ŠETŘÍ CO2, NEŽ TY BĚŽNÉ

Používejte výrobky UZIN označené logem ECO2 CHOICE. Všechny tyto výrobky jsou maximálně šetrné z hlediska emisí CO2 díky principu biomass - balance. To znamená, že uhlíková stopa je nižší než u srovnatelných výrobků. Nejlepší na tom je, že použitím surovin typu Biomass - Balance se nemění vlastnosti zpracování, protože neděláme kompromisy ve zpracování ani kvalitě našich výrobků.

O co jde?

RADĚJI SÁDROVÉ NIVELAČNÍ HMOTY NEŽ TY CEMENTOVÉ!

Redukovat uhlíkovou stopu cementových výrobků, aniž by to bylo na úkor technických parametrů, je velkou výzvou. Toho jsme úspěšně dosáhli s výrobky ECO2 CHOICE. Sádrové výrobky mají z podstaty věci menší uhlíkovou stopu než cementové výrobky. Pokud to umožňují technické požadavky, lze uhlíkovou stopu podlahové krytiny dále zlepšit použitím sádrových výrobků namísto cementových.

RADĚJI DISPERZNÍ PENETRACE NEŽ TY EPOXIDOVÉ!

Zejména pokud jde o blokování zbytkové vlhkosti, epoxidové výrobky často nemají alternativu. Se systémem UZIN HydroBlock, který je šetrný k životnímu prostředí i zpracovatelům, nabízí společnost UZIN skutečnou alternativu k epoxidovým systémům, a to jak z technického hlediska, tak z hlediska ochrany klimatu. UZIN Hydro-Block System ušetří ve srovnání s epoxidovým systémem celkem 3 300 t CO2 na 1 000 m². To odpovídá přibližně 20 000 km ujetým běžným automobilem.

UZIN HydroBlock-System

RADĚJI PODLAHOVÉ KRYTINY BEZ PVC, NEŽ TY BĚŽNÉ S NÍM!

Abyste mohli tyto nové typy podlahových krytin dokonale položit, doporučujeme vám UZIN KE 60, našeho specialistu na designové podlahové krytiny bez PVC. UZIN KE 60 je speciální lepidlo s velmi vysokou schopností zajistit rozměrovou stabilitu pro krytiny bez obsahu chloru nebo podlahové krytiny z Enomeru® nebo polyuretanu. Díky snadné roztíratelnosti, dlouhé době pro pokládku a zajištění nejvyšší možné rozměrové stability je UZIN KE 60 specialistou na podlahové krytiny bez obsahu PVC.

RADĚJI LEPENÍ NEŽ POUHÉ KLADENÍ PLOVOUCÍ PODLAHY!

Ať už se jedná o parkety, koberce nebo designové podlahy - pokud jsou lepeny po celé ploše, a nikoli položeny jako plovoucí podlaha, splňují jejich vlastnosti v mnoha ohledech přání uživatelů. Ať už je to snížení kročejového a prostorového hluku, efektivnější a rychlejší účinek podlahového vytápění nebo zejména dlouhá životnost. Všechny tyto body se týkají aspektů udržitelnosti a v konečném důsledku vždy hovoří ve prospěch plně lepených podlahových krytin.

Více zde

PODPORUJTE INSTALACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ!

Podíl podlahového vytápění u modernizovaných objektů již několik let prudce stoupá. Je to především proto, že regulace povrchové teploty podlahy se dokonale začleňuje do energeticky úsporných koncepcí vytápění. Z tohoto důvodu společnost UZIN úzce spolupracuje s různými výrobci systémů podlahového vytápění a nabízí sladěné produktové systémy. Stačí se podívat na různá řešení a možnosti na našich webových stránkách.

Systémy podlahového vytápění

PŘEKVAPIVĚ ŠETRNÁ POKLÁDKA PODLAH S OHLEDEM NA KLIMA

SNADNĚJŠÍ ORIENTACE S NAŠÍ NOVOU ZNAČKOU UDRŽITELNOSTI ECO2 CHOICE

Dnes se zaměřujeme na snižování emisí CO2 poškozující klima a na vývoj a používání výrobků šetřících zdroje. Pro snazší orientaci zavádíme značku ECO2 CHOICE. Díky novému označení udržitelnosti můžete rychle a snadno najít výrobky UZIN, u nichž se nám podařilo snížit emise CO2 díky využití surovin principem biomass-balance. Sami si tak můžete snadno vybrat, zda chcete dát v sortimentu přednost udržitelnější variantě výrobku - samozřejmě bez kompromisů ve zpracování a kvalitě.

UZIN. A podlaha je Vaše.

Mimochodem: Nová značka udržitelnosti ECO2 CHOICE vám pomůže nejen najít výrobky s nižším obsahem CO2 u společnosti UZIN. Nyní můžete tento štítek objevit u všech značek UZIN UTZ.

VAŠE VÝHODY SE ZNAČKOU ECO2 CHOICE:

 • Méně CO2 - Ve výrobcích se značkou ECO2 CHOICE používáme udržitelné suroviny, například regionální suroviny nebo suroviny na bázi biomasy, které aktivně
  přispívají ke snižování emisí CO2.
 • Kvalita bez kompromisů - Všechny výrobky s označením mají neměnné vlastnosti zpracování a stálou kvalitu.
 • Snížení emisí CO2 v systémech - Přechodem na penetraci UZIN PE 360 Plus a samonivelační hmotu UZIN NC 160 využívajíci princip Biomass-Balance lze do
  běžných systémů instalovat výrobky ECO2 CHOICE.
 • Fakta, čísla a údaje - QR kód na obalu UZIN umožňuje okamžitý přístup ke všem relevantním informacím o potenciálu globálního oteplování, a tedy i o uhlíkové stopě výrobku.

ŘEŠENÍ ECO2 CHOICE PRO POKLÁDKU PODLAH S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

AŽ 15 % ÚSPORA CO2 OD PENETRACE PŘES SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVOU STĚRKOVACÍ HMOTU AŽ PO LEPIDLO

Ve společnosti UZIN používáme princip biomass-balance již od roku 2021. Ten spočívá v nahrazování surovin vyrobených z ropy obnovitelnými surovinami z organických odpadů. Tím se šetří fosilní zdroje a výrazně se snižují emise CO2.

Nejlepší na tom je, že suroviny jsou z chemického hlediska k nerozeznání od běžných surovin. To zaručuje, že se nezmění vlastnosti výrobku ani jeho zpracování - kvalita našich výrobků zůstává neovlivněna. Protože pokud jde o výkon, neděláme žádné kompromisy.

NOVINKA: PENETRACE A CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA JIŽ TAKÉ SE SNÍŽENÝM PODÍLEM CO2.

Dosud bylo použití surovin z principu biomass-balance možné pouze u disperzních lepidel a fixačních prostředků. Od nynějška můžeme uzavřít mezery v systému pomocí penetrace UZIN PE 360 Plus a cementové nivelační hmoty UZIN NC 160. Ve společnosti UZIN je pro nás důležité, abyste vždy našli ideální řešení pro každou situaci a preference. Proto je pro nás velmi důležité, že vám můžeme nabídnout alternativu s nižšími emisemi CO2, zejména u cementových nivelačních hmot. Nivelační hmoty na bázi sádry jsou však zpravidla lepší alternativou s nižšími emisemi CO2 než cementové nivelační hmoty.

 

 

VÍTE, ŽE?

Výrobky a systémy na bázi sádry mají zpravidla nižší emise CO2 než cementové systémy. Vyšší emise CO2 u cementu jako pojiva jsou způsobeny výrobním procesem a “povahou” sádrovce. Nivelační hmoty na bázi sádry jsou proto vždy alternativou s nižšími emisemi CO2 než nivelační hmoty na bázi cementu. Kombinací výrobků ECO2 CHOICE například se sádrovou nivelační hmotou UZIN NC 110 nebo systémem blokování zbytkové vlhkosti UZIN HydroBlock můžete ještě více snížit uhlíkovou stopu.

VYUŽIJTE VÝROBKY ECO2 CHOICE NA PLNO PŘEHLED VŠECH VÝROBKŮ ECO2 CHOICE

PENETRACE A VYROVNÁNÍ PODKLADU

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro všechny podlahové krytiny a parkety pro tloušťku vrstvy 0 - 20 mm

UZIN NC 160

Disperzní penetrace odolná vlhkosti pro savé podklady, potěry a betonové podlahy.

UZIN PE 360 PLUS

LEPENÍ

Lepidlo s vysokou smykovou pevností pro PVC a kaučuk s tvrdým lepidlovým hřebínkem.

UZIN KE 66

Silně přilnavé disperzní lepidlo pro textilní podlahové krytiny všech druhů.

UZIN UZ 57

Lepidlo pro textilní podlahové krytiny a linoleum s extrémní pevností ve smyku s tvrdým hřebínkem

UZIN UZ 88

FIXACE

K použití připravená řídce tekutá protiskluzná a přilnavá fixace na bázi vody pro samostatně ležící kobercové čtverce.

UZIN U 1000

Protiskluzná a přilnavá disperze pro samostatně ležící textilní krytiny v pásech a čtvercích.

UZIN U 2100

K použití připravená, na emise velmi chudá přídržná fixační vrstva pro SL kobercové čtverce s plstěným rubem.

UZIN U 2500

LEPENÍ POMOCÍ TECHNOLOGIE SWITCHTEC

Rychlé lepení nových krytin na vystěrkované podklady, dřevotřískové desky a kov.

UZIN sigan 1

Rychlé lepení nových podlahových krytin na stávající elastické a keramické krytiny.

UZIN Sigan 2

Rychlé lepení nových textilních krytin na stávající parkety nebo laminát.

UZIN Sigan 3

UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM:

ŠETRNĚJŠÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A JEDNODUŠŠÍ
POUŽÍVANÍ, TO JE VLHKOSTNÍ BARIÉRA...

UZIN HydroBlock System je první ekologický systém od firmy UZIN pro ochranu před zbytkovou vlhkostí v betonu nebo cementových potěrech do 5 CM-% nebo 98% RV (do 2,5 CM-% nebo 85% RV při podlahovém vytápění). Kombinace dvou speciálních základních nátěrů a stěrkové hmoty je alternativou k EP a PUR produktům pro podklady s vysokou zbytkovou vlhkostí. Systém UZIN HydroBlock je ekologický a uživatelsky extrémně jednoduchý, protože základní systémové nátěry jsou na disperzní bázi a jsou připraveny k použití.

UZIN HYDRO PRIMER 1

První bariéra proti vlhkosti

 • Skvělá přilnavost k podkladu a výborné vázání prachu
 • Odolné vůči alkalické vlhkosti

+ Základní nátěr připravený k použití – není nutné míchat
+ Snadná aplikace válečkem
+ Rychlé schnutí

UZIN HYDRO PRIMER 2

Druhá bariéra proti vlhkosti

 • Poskytuje přilnavost k UZIN Hydro LevelStar
 • Odolné vůči alkalické vlhkosti

+ Základní nátěr připravený k použití – není nutné míchat
+ Snadná aplikace válečkem
+ Rychlé schnutí

UZIN HYDRO LEVELSTAR

Vyrovnávací hmota se speciální strukturou pórů pro adsorpci zbytkové vlhkosti

 • Adsorpce zbytkové vlhkosti díky speciální struktuře pórů
 • Odolné vůči alkalické vlhkosti

+ Velmi dobrý rozliv
+ Vysoká pevnost (C35-F6 ), proto vhodná i pro dřevěné podlahy
+ Velmi hladký povrch

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu