UZIN NC 160 Cementová objektová stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro všechny podlahové krytiny a parkety pro tloušťku vrstvy 0 - 20 mm

  • velmi dobrý rozliv
  • hladký povrch
  • dobrá savost

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • stěrkování, vyrovnávání a nivelování podkladů pro následné  kladení textilních a elastických podlahových krytin a stejně tak i dřevěných podlah

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. Viz také „Zpracování“.
Druh balení

papírový pytel, Big Bag (na vyžádání)

Velikost balení

25 kg, 1000 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Množství vody / záměsová voda

6,0 – 6,5 litrů na 25 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

ca 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky

Ideální teplota při zpracování

15 °C - 25 °C

Doba zpracování

20 – 30 minut*

Pochůznost

po 2 hodinách*

Zralost ke kladení

po ca 20 hodinách*

Min. teplota při zpracování

10 °C na podlaze

Míra šíření

ca 150 mm ± 5 mm

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 160 / 25 kg 11170 25 kg
Paleta :
42
NC 160 Big Bag / 1000 kg 162812 1000 kg
Paleta :
1

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE
Blauer_Engel + Kurzlink uz113_DE_Label
UZIN_Icon_Oekoline + Butterfly_4C

Reference

Moderní vzdělávací kampus v Brně

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu