Zhotovení podkladu | Potěry

Doplňkové přísady pro potěry

Zhotovení podkladu | Potěry

Doplňkové přísady pro potěry

Doplňkové přísady pro potěry

Ať už se jedná o přísady do potěrů pro vylepšení jejich vlastností, přísady zlepšující jejich zpracování nebo pro úsporu spotřeby vody a z toho vyplývající zkrácení čekací doby pro zralost pro pokládku podlahové krytiny – všechny výše vyjmenované varianty jsou zpracovatelům potěrů k dispozici. UZIN nabízí tři tyto přísady do potěrů, které jsou vhodné na připojené vrstvy, stejně jako na dělící vrstvy, na izolační vrstvy a ve spojení s podlahovým vytápěním. Kromě toho lze všechny zpracovávat potěrovými čerpadly.  

Doplňkové přísady pro potěry

UZIN AS 31 Basic pomocný přípravek pro zpracování potěrů

Disperzní koncentrát pro plastifikaci cementových potěrů

UZIN AS 41 Strong zušlechtění potěrů

Polymerová disperze k výrobě vysokopevnostních cementových potěrů

UZIN AS 51 Express přísada do potěrů ke snížení spotřeby vody

Přísada do potěrů ke snížení spotřeby vody u cementových potěrů podle DIN 18 560-1 a ke zkrácení čekací doby do zralosti k pokládce

UZIN AS 52 Liquid tekutá přísada do potěrů ke snížení spotřeby vody

Tekutá přísada do normovaných potěrů dle DIN 18560-1 ke snížení spotřeby vody u cementových potěrů a ke zkrácení čekací doby do zralosti k pokládce

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools