Lepení podlahových krytin

Lepení linolea

Lepení podlahových krytin

Lepení linolea

Lepení linolea

Předností linolea není jenom jeho robustnost a dlouhá životnost, ale nabízí i širokou designovou variabilitu. Pevné lepení této podlahové krytiny z přírodního materiálu standardem. Díky lepidlům UZIN lze linoleum lepit jistě a rozměrově stabilně i na hutných podkladech.  

Lepení linolea

UZIN KE 603 2-K-disperzní / cementové lepidlo

Dvousložkové disperzní lepidlo s cementovým práškem pro řešení řady problémů. Pro profesionální podlaháře.

UZIN LE 43 Lepidlo pro linoleum

Rychlé disperzní lepidlo tvořící vlákna, pro linoleum v pásech a deskách, korkové linoleum a Korkment

UZIN LE 44 prémiové lepidlo pro linoleum

Rychlé disperzní lepidlo pro linoleum, korkové linoleum a Korkment. Mokré lepidlo s krátkou dobou odvětrání, extrémně vysokou smykovou pevností a rozměrovou stabilitou pro jisté lepení…

UZIN RK 36 Linofix - sada pro opravy linolea

Disperzní lepidlo s krátkou dobou odvětrání pro sanování bublin, dutých nepřídržných míst, zvednutých konců rolí, vydutých míst nebo zvednutých okrajů pásů linolea.

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools