UZIN LE 44 Prémiové lepidlo pro linoleum

Disperzní lepidlo pro linoleum v pásech, korkové linoleum a Korkment na savé podklady

  • extrémně smykově pevný hřebínek
  • vynikající zpracovatelské vlastnosti
  • krátká doba odvětrání

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • pro povrchově neupravené linoleum v pásech a deskách do tloušťky 4,0 mm
  • pro povrchově upravené linoleum v pásech a deskách do tloušťky 4,0 mm
  • pro korkmentové podložky a rovněž k lepení linolea na nalepené korkmentové podložky

Technická data

* Při 20 °C a 65 % rel. vzušné vlhkosti.
Druh balení

plastová nádoba

Velikost balení

14 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Barva mokrá

světle šedá

Barva suchá

světle šedá

Spotřeba

ca 400 g/m²

Otevřená doba

5 - 10 minut*

Doba kladení

10 - 25 minut *

Min. teplota při zpracování

15 °C na podlaze

Zatížitelnost

po ca 24 hodinách*

Svařování/spárování spojů

po 24 hodinách*

Konečná pevnost

po ca 3 dnech*

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
LE 44 / 14 kg 6873 14 kg
Paleta :
33

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE
Blauer_Engel + Kurzlink uz113_DE_Label
UZIN_Icon_Oekoline + Butterfly_4C

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu