4 otázky k pokládce designových podlahových krytin

1. Na co si je třeba dát při pokládce podlahových krytin obzvláště pozor?

Určující vliv na výsledný vzhled položené podlahové krytiny, který konečný zákazník očekává, je perfektně připravený podklad.  Aby tomu tak bylo, je nutno raklí rovnoměrně nanést stěrkovací hmotu a zpracovat ji odvzdušňovacím válečkem.  Výměnou designové podlahoviny za CV nebo textilní podlahoviny může dojít k výraznému snížení útlumu kročejového hluku. K tomu problému často dochází v nájemních bytech. V tomto případě musí být vyjasněna vhodnost designové podlahové krytiny pro daný objekt.

  • Velmi důležitá je aklimatizace podlahové krytiny, především při následném lepení technologií suchého lepení nebo fixacemi nanášenými válečkem.  Tato lepidla nejsou s to zabránit rozměrovým změnám zapříčiněné přizpůsobení se teplotě podlahovou krytinou při její pokládce (obr. 1).
  • Klade-li se designová podlahová krytina na podlahu s podlahovým vytápěním, pak jenom na teplovodní podlahové vytápění a s omezením povrchové teploty na maximálně 28 oC (Obr. 2).
  • Při použití designové podlahové krytiny ve zdravotnickém prostředí je třeba brát v úvahu, že se jedná o podlahu s velkým množstvím spár, které znesnadňují desinfikování podlahy a silné desinfekční prostředky samy o sobě mohou zapříčinit rozšiřování spár (odnímáním změkčovadel z podlahoviny).
  • V případě kancelářských židlí je třeba vybrat vhodné kolečkové židle, pod kolečkové židle a stoly je doporučeno použití podložek.

 

2. Zažili jste již problém při pokládce designové podlahové krytiny? Co bylo příčinou?

Pokládka na kladečské podložky. Lepení designových podlahových krytin do mokrého lože na kladečské podložky lepidel není možné, a to z důvodu nesavosti podložek.  Vybrané vhodné lepidlo je nutno použít přídržným způsobem, jinak se spojí účinky „dvou měkkých“ vrstev a tím vzniká velké riziko výskytu vtlaků. Podobné platí pro kolečkové židle.  Obsahuje-li sama kladečská podložka ještě změkčovadla, pak je zkáza neodvratná (obr. 3).  

Při diagonální pokládce na fixaci jsou reklamce předem naprogramovány.  Velké množství dělených ploch z  velkého množství malých kousků podlahoviny není fixace nanášená válečkem schopna bezpečně přichytit.  Probíhají-li v místnosti ještě navíc dilatační spáry, je dělených částí ploch ještě více a to je situace ještě komplikovanější.

3. Které typy lepidel byste osobně preferoval?

Preferoval, není to správné slovo.  Pro výběr vhodného lepidla je vždy rozhodující plánovaný účel.

První volba: mokré lepidlo
Mokrá lepidla jsou pro designové podlahové krytiny univerzálně použitelná, jistá při aplikaci a užití podlahové krytiny – jejich volbou se kladeč vyhne špatnému rozhodnutí a případné pozdějším reklamacím.  Mokré lepidlo ovšem není to samé jako „konvenční lepidlo nanášené zubovou stěrkou“ ke kterým patří rovněž přídržná lepidla. Lepení přídržným způsobem je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku vtlaků a rozměrových změn – proto se dnes pro lepení podlahových krytin již nepovažuje za moderní způsob lepení.  Naproti tomu se rychle uplatňuji speciální lepidla s mokrým ložem v systému s vhodnými stěrkovacími  hmotami. Tato lepidla již během první hodiny po nanesení dosahují více jak 50% své konečné pevnosti, což přináší vysokou jistotu do pokládky a optimální výsledek položené designové podlahové krytiny.

Speciální řešení: suchá lepidla
Kritéria pro jejich volbu jsou rychlé zpracování a okamžitá možnost plného zatížení, možnost pokládky na původní starou podlahovinu, provádění pokládky bez omezení provozu na stavbě a možnost pozdějšího sejmutí a odstranění beze zbytků.

Omezené nároky a výběr podlahovin: fixace nanášená válečkem
Fixaci nanášenou válečkem lze použít při malých nárocích a pouze pro rozměrově stabilní podlahoviny.  U fixací je jedno úskalí, které se zjistí teprve po odstranění fixované podlahové krytiny. Odstranění samotné fixace z podkladu je extrémně obtížné, protože fixace je jednak měkká a trvale lepivá – podle našich zkušeností je následná pokládka nové podlahové krytiny možná teprve po „izolaci“ zbytků fixace pomocí 2K PUR stěrkovací hmoty.

V případech, kdy můžeme rovnocenně použít jak suché nebo mokré lepidlo, upřednostnili bychom suché lepidlo. Proč? Protože je to inovativní způsob lepení podlahových krytin, jednoduché pro pokládku a nedostižně šetrné k životnímu prostředí.

Jaký typ lepidla pro kterou pokládku?
Mokré lepidlo je univerzální, neboť
* hodí se pro všechny podmínky použití
* hodí se pro všechny podmínky užití
* hodí se pro všechny druhy designových podlahových krytin
* zaručuje dlouhodobý požadovaný vzhled podlahoviny beze spár

Je jediným lepidlem, které je bezpečně použitelné pro všechny podlahoviny v případech podlahového vytápění, vysokých teplot/ přímého slunečního osvitu a které zabrání vzniku spár.
Jediné omezení: je třeba dodržovat dobu schnutí.  Suchá lepidla a fixace nanášená válečkem jsou speciální výrobky pro výše popsané použití.

4. Jaké jsou typické chyby při pokládce designových podlahových krytin?

  • Podle našich zkušeností je nejčastější se vyskytující chybou nedostatečná aklimatizace podlahové krytiny před pokládkou.  Důsledkem je potom například tvoření stříšek hran podlahové krytiny (obr. 1). Při pokládce je bezpodmínečně nutno postupovat podle návodu výrobce podlahové krytiny a lepidla. Dobré je vyjmutí jednotlivých dílců podlahové krytiny z obalu, které se tak mohou rychleji aklimatizovat na okolní prostředí.
  • Pokládka prováděna za nepříznivých klimatických podmínek může vést například k vytvoření vzduchových bublin z důvodů nedostatečného vyschnutí lepidla.
  • Nekompatibilní systémy, např. málo savá stěrkovací hmota, která ve spojení s mokrým lepidlem zapříčiňuje zpomalení vytvrzování (obr. 4), případně u fixací prodlužuje dobu odvětrání.
  • Příliš tenká vrstva stěrkovací hmoty (menší než 2 mm) nebo nedostatečně vyschnutá stěrkovací hmota vedou k výše popsaným efektům.
  • Poddimenzovaná čisticí zóna může vést k poškození podlahové krytiny poškrábáním.

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu