Upozornění. V závislosti na zvolení země budete nasměrováni na homepage naší dceřiné společnosti. Kontaktní osobu najdete na stránce imprint.

Uzin Utz AG

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN Czech Republic] Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[UZIN Czech Republic] Flyout

Poradenství

UZIN Zákaznický servis

Technický servis

Adresář

UZIN ve Vaší blízkosti

Poradenský servis

Poskytování špičkové kvality výrobků podlahové stavební chemie UZIN a sofistikovaných kladečských systémů považujeme za naprostou samozřejmost, která je základním předpokladem pro nadstavbu v podobě úzké spolupráce s našimi obchodními partnery, řemeslnými zpracovateli, projektanty, architekty a v neposlední řadě konečných zákazníkem. Naším cílem je poskytování vždy co možná nejlepšího řešení toho kterého problému, a tím vytvořit základ pro vaše úspěchy v každodenní práci. Téma odborného poradenství a technické pomoci patří mezi naše hlavní priority, protože vaše spokojenost a spokojenost našich společných zákazníků je i naší prvořadým cílem.

Ing. Michal Bělohlávek
jednatel společnosti
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Mobil: +420 602 212 314
E-Mail: michal.belohlavek@uzin-utz.com

Ing. Mariana Havelková
prokurista, ekonomický úsek
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 604 935 411
E-Mail: mariana.havelkova@uzin-utz.com

Ing. Vladimír Kouba
marketing
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 388
Mobil.: +420 602 178 098
E-Mail: vladimir.kouba@uzin-utz.com

Ing. Emil Kroupa
obchodně technický poradce, hlavní technolog 
(UZIN, codex, Pallmann, RZ, Arturo)
664 67 Syrovice
Mobil: +420 602 171 129
E-Mail: emil.kroupa@uzin-utz.com

Stanislav Valůšek
obchodně technický poradce
(UZIN, Pallmann, RZ, Arturo)
756 21 Ratiboř u Vsetína
Mobil: +420 602 531 516
E-Mail: stanislav.valusek@uzin-utz.com

 

 

Václav Kachlíř
obchodně technický poradce
(UZIN, Pallmann, Wolff)
627 00 Brno-Slatina
Mobil: +420 602 742 598
E-Mail: vaclav.kachlir@uzin-utz.com

 

Karel Brejtr, DiS.
obchodně technický poradce
(UZIN, Pallmann, RZ, Arturo, codex)
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9 
Mobil: +420 603 214 627
E-Mail: karel.brejtr(at)uzin-utz.com

 

 

Ing. Honza Frankl
obchodně technický poradce
(UZIN)
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9 
Mobil: +420 602 717 173
E-Mail: jan.frankl@uzin-utz.com

Ing. Petr Dorazil
specialista na dřevěné podlahy (Pallmann)
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 724 243 938
E-Mail: petr.dorazil@uzin-utz.com

 

Jaroslav Zapletal
obchodně technický poradce
(WOLFF, RZ)
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 602 283 053
E-Mail: jaroslav.zapletal@uzin-utz.com

Ing. Milan Burget
obchodní ředitel codex 
Českomoravská 12a, Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 737 431 797
E-Mail: milan.burget(at)uzin-utz.com

Andrej Pěkný
obchodně technický poradce pro zn. CODEX
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 602 577 314
E-Mail: andrej.pekny@uzin-utz.com

 

Kamil Štefánek
obchodně technický poradce pro zn. CODEX
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Mobil: +420 725 596 759
E-Mail: kamil.stefanek@uzin-utz.com

Ing. Josef Maštera
ARTURO Product Manager 
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 601 359 470
E-Mail: josef.mastera@uzin-utz.com

Jan Šlechta
logistika
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 602 399 280
E-Mail: jan.slechta@uzin-utz.com

 

Lucie Burianová
obchodní odd. a logistika
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 724 026 341
E-Mail: lucie.burianova@uzin-utz.com

Jaroslava Mašková
logistika, fakturace
Mobil: +420 732 606 564
jaroslava.maskova@uzin-utz.com

 

Ing. Kateřina Svobodová
ekonomický úsek a fakturace
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 724 165 430
E-Mail: katerina.svobodova@uzin-utz.com