Příprava podkladu

Penetrování podkladu

Příprava podkladu

Penetrování podkladu

Penetrování podkladu

Správně připravený podklad je alfa a omegou pro následnou výstavbu podlahy v nejvyšší kvalitě a možností vysokého zatížení. V sortimentu UZIN najdete správné penetrace pro ty nejobtížnější podklady. Penetrace pro vlhké, suché, labilní, hutné podklady nebo podklady s výskytem trhlin. UZIN nabízí jisté a rychlé řešení problémů. Díky vysoce kvalitním disperzním nátěrům UZIN na bázi disperzí, PUR a epoxidových pryskyřic máte po ruce vždy vhodnou penetraci pro všechny případy. Penetrace UZIN se vyznačují snadným zpracováním a funkčností, stejně jako vysokou jistotou.

Penetrování podkladu

UZIN PE 260 multipenetrace

Mnohostranně použitelná disperzní penetrace s vynikající přídržností na hutných o savých podkladech. Podle druhu podkladu použít od neředěné po ředěné vodou.

UZIN PE 280 blesková penetrace

K použití připravená, rychle schnoucí disperzní penetrace se speciální karbonovou technologii tvořící drsný a přilnavý povrch.  Ve velmi krátkém čase ji je možno přestěrkovat. Vhodná i na…

UZIN PE 350 disperzní penetrace

Disperzní penetrace pro savé podklady, potěry a betonové podlahy

UZIN PE 360 PLUS penetrace připravená k použití

Rychle schnoucí, k použití připravená disperzní penetrace použitelná na a pod všechny UZIN cementové a kalcium sulfátové stěrkovací hmoty. Redukuje savost podkladů, dobře proniká do podkladu…

UZIN PE 400 disperzní uzávěra vlhkosti

Disperzní penetrace pro rychlé uzavření nevytápěných cementových potěrů až do maximální zbytkové vlhkosti 3 CM-%

UZIN PE 412 1-K PUR penetrace

Jednokomponentní rychle schnoucí PUR penetrace bez obsahu změkčovadel k mnohostrannému použití.

UZIN PE 425 NEU 2-K epoxidová hloubková penetrace

EP penetrační koncentrát na bázi vody ke zpevnění drolivých, savých minerálních potěrů, především v oblasti renovací podlah. Vhodná i pro impregnaci potěrů a zlepšení jejich mechanických…

UZIN PE 460 2-K epoxidová hloubková penetrace

Epoxidová pryskyřice s velmi malým pachem k uzavření vlhkosti do 5 CM-% v cementových potěrech nebo betonu. Rovněž pro zpevnění porézních nebo labilních podkladů nebo ke zhotovení reaktivní…

UZIN PE 480 2-K epoxidová uzávěra vlhkosti

Čistá, velmi účinná epoxidová pryskyřičná penetrace, speciálně vyvinuta pro podlahářské práce na podkladech, které musí být extrémně rychle zralé pro kladení. Penetrace vytvrzuje rovněž na…

UZIN PE 630 2-K špachtlovací penetrace

Pastovitá, velmi rychle schnoucí 2-K disperzní cementová penetrace s tvrdě-elastickými vlastnostmi pro renovace podkladů nebo na podlahy z dřevěných prken.

UZIN TERRAPRIMO 10 penetrace trvalé udržitelnosti

Technicky vysoce kvalitní disperzní penetrace z programu trvalé udržitelnosti k penetrování savých, minerálních podkladů před stěrkováním cementovými nebo kalciumsulfátovými stěrkovacími…

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools