UZIN PE 480 2-K epoxidová uzávěra vlhkosti

Epoxidová pryskyřičná penetrace s barevným indikátorem k utěsnění velmi vlhkých podkladů

 • neobsahuje vodu
 • velmi dobrá krycí a plnící schopnost
 • odolná vodě a mrazu
 • odolná chemikáliím
 • rychle tvrdnoucí také na velmi vlhkých podkladech
 • zkracuje dobu čekání u „mladých podkladů“

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

 • uzavírací penetrace na nevytápěných cementových potěrech nebo na betonu bez ohraničení maximální zbytkové vlhkosti
 • uzavírací penetrace na vytápěných konstrukcích do 3 CM%

Rozšířené oblasti použití:

 • zpevňovací penetrace na labilních, porézních nebo popraskaných podkladech
 • přídržná penetrace v oboru podlah před stěrkovacími pracemi
 • pojivo pro zhotovení chemicky odolných opravných malt ve spojení se speciálním plnicím pískem UZIN XS 3,2
 • penetrování před prací s lepidly na bázi epoxidových, polyuretanových nebo silanových pryskyřic
 • uzavření suchých a pokladatelných podkladů k ochraně před vlhkostí z cementových tenkovrstvých a středněvrstvých lepicích malt při následné pokládce velkoformátových dlažeb a desek, příp. při pokládce metodou středního lože

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. Viz „Tabulku provádění“.
Druh balení

kombinovaná nádoba z bílého plechu

Velikost balení

5 kg, 10 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Poměr míšení

A : B = 100 : 50 hmotnost. dílů

Barva

komp. A: modrá, komp. B: žlutá, A/B směs: zelená

Spotřeba

250 – 500 g/m² na vrstvu*

Doba zpracování

30 - 45 minut*

Doba schnutí

12 - 24 hodin*

Min. teplota při zpracování

10 °C na podlaze a + 3 °C nad rosný bod

Konečná pevnost

po 3 - 5 dnech*

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
PE 480 / 10 kg 17340 10 kg
Paleta :
30
PE 480 / 5 kg 74875 5 kg
Paleta :
60

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Reference

Dárek ČVUT k 310letému výročí

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu