Komplexní stavební rekonstrukce a stavební přístavba pro rektorát ČVUT a moderní prostory Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky...Základem pro dnešní nejstarší a jednu z největších technických univerzit v Evropě byl reskript císaře Josefa I v roce 1707. Ano, v letošním roce je tomu přesně 310 let od vzniku Českého vysokého učení technického, všeobecně známého pod zkratkou ČVUT.  Svůj dnešní název získala univerzita v roce 1920.

Data

Typ budovy Školy a vzdělávací instituce
Plocha 20.404
Země Česká republika

Z dávné historie můžeme přeskočit do historie ne tak vzdálené. Možná, že si některý z čtenářů ještě vzpomene na televizní seriál Jaroslava Dietla „Inženýrská odysea“ z konce sedmdesátých let minulého století, který popisoval radosti a strasti tří mladých strojních inženýrů. Ne nemalou roli v počátečních milostných vztazích jedněch z hlavních protagonistů v podání slovenského herce Michala Dočolomanského a tehdejšího idolu mladých mužů Marty Vančurové sehrála studentská menza ČVUT. Dnes by však prostředí studentské jídelny nikdo nepoznal, přesněji řečeno ani už nenašel. Rozsáhlá stavební rekonstrukce celého původního objektu nedaleko Vítězného náměstí (Pražáky nazývaného od nepaměti „Kulaťák“) v pražských Dejvicích dala tomuto místu zcela nový architektonický kabát, interiér a účel.

Na z gruntu stavební rekonstrukci, ale i na rozsáhlé nové přístavbě se podílela celá řada řemesel a odborných profesí, které ve výsledku vytvořily harmonickou a perfektně sladěnou architektonickou dominantu.

Za zmíněných 310 let se po chodbách technické alma mater procházela řada geniálních profesorů a nadaných studentů…a právě na chodby a podlahy vůbec se chce soustředit tento článek. K nedílné součásti stavebních prací patří pokládka podlah, které jsou svojí podstatou nejvíce mechanicky zatěžovanou plochou.  S vědomím rozsáhlosti komplexu, termínové provázanosti a společenskému významu díla byly podlahářské práce svěřeny sdružení osvědčených podlahářských firem Prointeriér s.r.o. a Barkotex s.r.o.

Parta ostřílených mistrů podlahářského řemesla vyčkala technologického vyzrání základního podkladu, který tvořil cementový samonivelační potěr CemFlow a dala se na ploše přes 20 tisíc metrů čtverečních do díla. Samozřejmě postup prací musel být úzce koordinován i s jinými stavebními a instalačními činnostmi, což mělo někdy vliv na rychlost prováděné pokládky.

Než se přistoupilo k vlastnímu provádění pokládky, byl pečlivě zkontrolován základní potěr ve všech jeho normovaných parametrech – rovinnost, pevnost, vlhkost apod. Ve spolupráci s technickými pracovníky společnosti UZIN s.r.o. byla prověřená zbytková vlhkost metodou CM a podle naměřených výsledků byl následně volen i typ základního penetračního nátěru.

Po uzavření sondážních míst měření vlhkosti a po vysprávkách případných lokálních defektních míst v podkladu rychlou stabilní opravnou hmotou UZIN NC 182 byla válečkem nanesena tenká vrstva penetračního nátěru. Podle naměřených hodnot zbytkové vlhkosti v podkladu byla použita jedna ze tří alternativních penetrací. V případě, že podklad vykazoval zbytkovou vlhkost do 3 CM%, byl podklad penetrován rychlou disperzní penetrací UZIN PE 400. Jestliže se naměřená vlhkost pohybovala v rozmezí 3 až 4 CM%, potom ke slovu přišla jednosložková polyuretanová rychlá penetrace UZIN PE 414 Turbo a v případě detekované extremní zbytkové vlhkosti přes 4 CM% byl použit dvousložkový penetrační nátěr UZIN PE 480. V obou posledně jmenovaných případech bylo namísto tradičního popískovaní napenetrovaných ploch křemičitým pískem použita blesková „hrubá“ karbonová penetrace UZIN PE 280, která vytvořila dokonalý adhezní můstek pro následné stěrkování. 

Pro celoplošné stěrkovaní byla zvolena samorozlévací cementová stěrkovací hmota UZIN NC 150 NEU, která svými vlastnostmi byla ideální volbou nejenom pro komfort při zpracování, ale i vzhledem k vysokému mechanickému zatížení podlahové krytiny.   

Po vyzrání stěrkovací hmoty (po ca 24 hod.) bylo vše připraveno pro vlastní pokládku podlahové krytiny, kterou bylo Marmoleum PIANO v pásech o šířce 200 cm a v tloušťce 2,5 mm v několika barevných vzorech od předního světového výrobce podlahových krytin FORBO Flooring. 

Dobře aklimatizované role podlahové krytiny pokládali podlaháři v několika sehranných pracovních týmech, přičemž pro lepení použili speciální lepidlo na linoleum UZIN LE 43. Toto disperzní pryskyřičné lepidlo tvoří přítažná vlákna s velmi vysokou počáteční lepivou silou. Po položení následovalo zaválcování v celé ploše a po ca. 24 byly svařeny spoje jednotlivých pásů.    Výsledkem byla funkčně a esteticky dokonalá podlaha pro další generace budoucích technických inženýrů…

Moderní doba vyžaduje nejen moderní postupy, ale i moderní výrobky a v našem příběhu se jako červená niť táhne použití ekologicky šetrných výrobků. Veškeré produkty  UZIN, které sehrály klíčovou roli ve stavební podlahové konstrukci, nesou označení EC 1, tedy označení pro výrobky s velmi nízkým obsahem emisí a položená podlahová krytina Marmoleum je ve své podstatě přírodní produkt vyrobený z přírodních obnovitelných surovin.

České vysoké učení technické získalo v nové budově nejenom důstojný dárek k tak významnému výročí, ale především dokonalé administrativní zázemí pro svůj rektorát a moderní prostory Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetik – progresivních vědních oborů současnosti a budoucnosti, o kterých se zakladatelům před více než třemi stovkami let ani nesnilo.  

Název objektu: ČVUT – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC
Hlavní investor: ČVUT Rektorát – odbor výstavby a investiční činnosti
Generální dodavatel stavby: sdružení HOCHTIEF CZ a.s. a VCES a.s
Hlavní projektant, architekt: TECHNICO Opava s.r.o. PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC s.r.o.
Hlavní dodavatel podlahářských prací: sdružení Prointerier s.r.o. a Barkotex Praha, s.r.o. 
Velikost realizované podlahové plochy: 20.404 m2
Podklad: CemFlow 
Podlahová chemie: UZIN PE 400, UZIN PE 414 TURBO, UZIN PE 480, UZIN PE 280, UZIN NC 150, UZIN NC 182, UZIN LE 43
Podlahová krytina: Forbo Marmoleum PIANO tl.2,5mm (v různém barevném provedení)

  Použité výrobky

  UZIN PE 280 Blesková penetrace

  Disperzní penetrace s karbonovou technologií pro hladké a nepropustné podklady

  • připravená k použití
  • tvořící film
  • ideální přilnavý můstek na nepropustných podkladech
  • vhodná také pro stěny
  • výrobek pro rychlé stavby

  UZIN PE 480 2-K epoxidová uzávěra vlhkosti

  Epoxidová pryskyřičná penetrace s barevným indikátorem k utěsnění velmi vlhkých podkladů

  • neobsahuje vodu
  • velmi dobrá krycí a plnící schopnost
  • odolná vodě a mrazu
  • odolná chemikáliím
  • rychle tvrdnoucí také na velmi vlhkých podkladech
  • zkracuje dobu čekání u „mladých podkladů“

  UZIN PE 400 Disperzní uzávěra vlhkosti

  Disperzní penetrace pro rychlé uzavření nevytápěných cementových potěrů až do maximální zbytkové vlhkosti 3,5 CM-%

  • jednoduchá manipulace
  • bez posypu křemičitým pískem
  • velmi rychle schnoucí
  • uzavírající do 3,5 CM-% 

  UZIN NC 182 NEU Stabilní opravná cementová hmota

  Odolná vlhkosti, stabilní, jemná a velmi rychle schnoucí cementová vyhlazovací hmota s reaktivačním efektem pro všechny tloušťky vrstvy

  • po 60 minutách zralá ke kladení
  • opětovná reaktivace, tím prodloužení doby zpracování
  • odolná proti alkalické vlhkosti
  • jemnozrnná, nejsou viditelné žádné přechody mezi pracovními záběry

  UZIN NC 150 Cementová stěrkovací hmota

  Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro textilní a elastické podlahové krytiny, stejně tak i pro vícevrstvé parkety, pro tloušťku vrstvy 0 - 10 mm

  • dobrý rozliv
  • dobrá optika povrchu
  • dobře brousitelná

  UZIN LE 43 Lepidlo pro linoleum

  Rychlé disperzní lepidlo tvořící vlákna, pro linoleum v pásech a deskách, korkové linoleum a Korkment

  • velmi jednoduše se roztírá
  • krátká doba odvětrání
  • rychlost a jistota lepivé síly

  Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

  Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

  Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

  Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

  Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

  Profi nářadí pro stěnu a podlahu