UZIN NC 150 Cementová stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro textilní a elastické podlahové krytiny, stejně tak i pro vícevrstvé parkety, pro tloušťku vrstvy 0 - 10 mm

  • dobrý rozliv
  • dobrá optika povrchu
  • dobře brousitelná

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • stěrkování, vyrovnávání a nivelování podkladů pro následné kladení veškerých elastických a textilních podlahových krytin 

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. Viz také „Zpracování“.
Druh balení

papírový pytel, Big Bag (na vyžádání)

Velikost balení

25 kg, 1000 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Množství vody / záměsová voda

6,0 – 6,5 litru na 25 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

ca 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky

Ideální teplota při zpracování

15 °C - 25 °C

Doba zpracování

20 – 40 minut *

Pochůznost

po ca 2 – 3 hodinách *

Zralost ke kladení

po ca 24 hodinách *

Min. teplota při zpracování

10 °C na podlaze

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 150 / 25 kg 33134 25 kg
Paleta :
42
NC 150 Big Bag / 1000 kg 161677 1000 kg
Paleta :
1

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE
Icon_Steuerrad_0736_Neu

Reference

Dárek ČVUT k 310letému výročí

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu