UZIN PE 400 Disperzní uzávěra vlhkosti

Disperzní penetrace pro rychlé uzavření nevytápěných cementových potěrů až do maximální zbytkové vlhkosti 3,5 CM-%

  • jednoduchá manipulace
  • bez posypu křemičitým pískem
  • velmi rychle schnoucí
  • uzavírající do 3,5 CM-% 

Oblast použití

Hlavní oblast použití:

  • jako uzavírací penetrace na uzavření zvýšené zbytkové vlhkosti do 3,5 CM-% u nevytápěných cementových potěrů 

Rozšířená oblast použití:

  • jako přídržná penetrace před stěrkovacími pracemi podlah

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. Viz také „tabulku použití“.
Druh balení

plastový kanystr

Velikost balení

12 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Barva mokrá

béžová

Barva suchá

transparentní

Spotřeba

viz "Tabulka použití"

Doba schnutí

ca 1 hodinu* ředěná, ca 2 hodiny* neředěná

Min. teplota při zpracování

10 °C na podlaze

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
PE 400 / 12 kg 52391 12 kg
Paleta :
60

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Reference

Dárek ČVUT k 310letému výročí

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu