UZIN PE 350 K použití připravená penetrace

Disperzní penetrace pro savé podklady, potěry a betonové podlahy

  • připravená k použití                
  • způsobilá pro stříkání 
  • velmi vydatná
  • rychle schnoucí                      
  • stabilní v mrazu                 
  • redukuje savost podkladu 

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • rychle schnoucí a mrazu odolná penetrace, která se používá před stěrkováním na savých, minerálních podkladech. Penetrace výborně proniká do podkladu a zároveň má vlastnosti pro vytvoření velmi tenké vrstvy. 

Rozšířené oblasti použití:

  • jako přídržná penetrace v oboru stěn
  • na cementové a vápenné omítky a sádrokartonové desky 

Technická data

* při 20 oC a 65% rel. vlhkosti vzduchu. Viz také "Tabulka použití".
Druh balení

plastový kanystr

Velikost balení

10 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Barva mokrá

zelená

Barva suchá

zelená

Spotřeba

100 - 150 g/m²

Teplota pro zpracování

min. 10 st. C na podlaze

Doba schnutí

1 - 6 hodin*

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
PE 350 / 10 kg 84256 10 kg
Paleta :
60

Značky a symboly kvality

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu