UZIN PE 425 NEU 2-K epoxidová penetrace na bázi vody

Univerzální EP penetrace ke zpevnění drolivých potěrů a před přímým kladením parket

 • lehce se aplikuje válečkem
 • hluboko zasahující zpevnění svrchní potěrové zóny
 • zlepšuje pevnost ve střihu
 • zvyšuje přídržné spojení s UZIN STP a PUR lepidly
 • přestěrkovatelná ve spojení s UZIN PE 280
 • aplikace zředěná s 10% (příp. 30%) vody
 • difúzně otevřená

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

 • zpevnění labilních nebo porézních a pískujících cementových a kalciumsulfátových potěrů
 • zpevnění potěrů s nedostatečnou pevností
 • systémová penetrace před přímým lepením PUR a STP parketovými lepidly UZIN
 • přídržná penetrace na málo savé podklady

Rozšířené oblasti použití:

 • impregnace potěrů

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. Hodnoty spotřeby viz „Důležitá upozornění“.
Druh balení

A + B v plastových kanysterch

Velikost balení

9 kg (komp. A 6 kg / komp. B 3 kg)

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Poměr míšení

viz "Tabulka použití"

Barva mokrá

bílá / transparentní

Barva suchá

bílá / transparentní

Spotřeba

viz "Tabulka použití"

Doba zpracování

60 - 90 minut*

Doba schnutí

viz "Tabulka použití"

Min. teplota při zpracování

15 °C na podlaze

Konečná pevnost

po 3 - 5 dnech*

Informace objednávky

Article Velikost balení
PE 425 NEU / 9 kg 159351 9 kg (komp. A 6 kg / komp. B 3 kg)

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu