UZIN PE 630 2-K stěrkovací penetrace

Plnicí disperzní – cementová penetrace

  • plní, uzavírá a uhlazuje v jednom pracovním postupu
  • hydraulicky tuhnoucí
  • pro nanášení v tloušťkách do 1 mm
  • po vytvrdnutí flexibilní a plastická

Oblast použití

Hlavní oblast použití:

  • přídržná penetrace v oboru podlah pro podklady schopné renovace a podklady s velkým množstvím spár

Technická data

* Při 20° C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu při maximální tloušťce vrstvy 1 mm. Viz také „Tabulku použití“.
Druh balení

plastová nádoba,obsahuje plastový kanystr a papírový pytlík

Velikost balení

16 kg kombi balení

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Poměr míšení

A : B = 3 : 5 hmotnostních dílů

Barva mokrá

tmavě šedá

Barva suchá

světle šedá

Spotřeba

100 - 600 g/m²

Doba zpracování

50 – 60 minut*

Doba schnutí

40 – 120 minut*

Min. teplota při zpracování

15 °C na podlaze

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
PE 630 / 16 kg 36612 16 kg kombi balení
Paleta :
24

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu