UZIN SC 910 Speciální cementové potěrové pojivo

Speciální pojivo ke zhotovení tvarově stabilní lehké vyrovnávací malty pro interiéry a exteriéry pro tloušťku vrstvy 20 - 300 mm

  • velmi lehce zpracovatelné

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • zhotovení rozměrově stabilních, připojených lehkých vyrovnávacích malt ve spojení s UZIN Turbolight®-System.
  • zhotovení rozměrově stabilních, připojených vyrovnávacích výplní pod normové potěrové konstrukce [DIN 18 560 – díl 2 (1 pytel na 200 l styroporengranulátu)].
  • pro tloušťku vrstvy od 20 mm.

Rozšířené oblasti použití:

  • zhotovení rozměrově stabilních připojených vyrovnávací výplní pod prefabrikované potěrové konstrukce (2 pytle na 200 l styroporengranulát) až do max. 2 kN bodového nebo plošného zatížení

Technická data

*Při >10 °C a max. 80% rel. vzdušná vlhkost.
Druh balení

pytel papírový, Big Bag (na dotaz)

Velikost balení

25 kg, 900 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Poměr míšení

2 pytle UZIN SC 910 na 200 l polystyrolu

Množství vody / záměsová voda

ca 20 l na 200 l

Barva

šedá

Spotřeba

(50 kg UZIN SC 910 + 20 l vody + 200 l polystyrolu) vydatnost ca 180 l

Doba zpracování

ca 60 minut*

Pochůznost

po ca 1 dnu*

Zralost ke kladení

viz "Tabulka použití"

Min. teplota při zpracování

+10 °C až +25 °C na podlaze

Chování za hoření

A2 dle DIN EN 13 501 (Fischer / Thermobound / Thermozell, typ 400 a 600) 

E dle DIN EN 13 501 (Fischer, typ 160 / Thermozell, typ 160 a 250)

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
SC 910 / 25 kg 74505 25 kg
Paleta :
42
SC 910 Big Bag / 900 kg 74506 900 kg
Paleta :
1

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu