UZIN SC 912 Ergo Cementová lehčená vyrovnávací a vyplňovací malta

Rychlá lehčená vyrovnávací a vyplňovací malta pro zhotovení vysoce tepelně izolačních cementových připojených kladečských podkladů v tloušťce vrstvy 6 - 100 mm

  • bez deformací a s velmi malým pnutím        
  • velmi rychle zralá pro kladení  

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • zhotovení lehké připojené vyrovnávací vrstvy 
  • zhotovení lehké připojené vyrovnávací malty ve spojení s UZIN Turbolight®-System
  • pro  tloušťku vrstvy 6 – 100 mm

Rozšířené oblasti použití:

  • vyrovnání výškových rozdílů v podlaží
  • zhotovení izolačních vrstev ve spádu nebo vyrovnání ve spádu

Technická data

* Při 20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti.
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

80 litrů / ca 21 kg

Skladovatelnost

nejméně 6 měsíců

Množství vody / záměsová voda

7,5 - 8 l / 21 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

ca 2,6 kg/m²/cm

Doba zpracování

ca 30 minut*

Pochůznost

po ca 12 hodinách*

Zralost ke kladení

po ca 48 hodinách*

Tloušťka

připojená: 6 - 100 mm

UZIN Turbolight®-System

ca 8 l / 21 kg pytel

Měrná hmotnost

vytvrzená: ca 320 kg/m³, suchá malta: ca 260 kg/m³

Tepelný odpor

0,52 m²K/W (5 cm tl. vrstvy)

Min. teplota při zpracování

+5 °C až + 25 °C na podlaze

Koeficient tepelné vodivosti

0,097 W/mK

Chování za hoření

A2-s1 dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
SC 912 Ergo / 21 kg 83225 80 litrů / ca 21 kg
Paleta :
12

Značky a symboly kvality

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu