UZIN SC 904 Sádrová lehčená vyrovnávací malta

Rychlá lehčená vyrovnávací malta ke zhotovení kladečských podkladů na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstev od 20 do 300 mm

  • bez dodatečného dotvarování a bez pnutí

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • zhotovení lehčené vyrovnávací vrstvy připojené nebo na oddělující vrstvě
  • zhotovení lehčené vyrovnávací malty ve spojení s UZIN Turbolight®-System připojené a nebo na oddělující podložce
  • pro tloušťky vrstev od 20 mm

Rozšířené oblasti použití:

  • srovnávání rozdílů výšek podlaží
  • zhotovení spádové izolační vrstvy nebo vyrovnání spádů

Technická data

*při 20 °C a 65% rel. vzduš. vlhkosti.
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

80 l / ca 21 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Množství vody / záměsová voda

8 – 9 l / 21 kg pytel

Barva

bílá / béžová

Spotřeba

ca 2,6 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

Ideální teplota při zpracování

+ 5 až + 25 °C na podlaze

Doba zpracování

ca 30 minut*

Pochůznost

po ca 12 hodinách*

Zralost ke kladení

po ca 48 hodinách*

Tloušťka

připojený: 20 mm - 300 mm, na oddělující podložce: 30 mm - 300 mm

UZIN Turbolight®-System

ca 9 l / 21 kg Sack

Měrná hmotnost

vytvrzený: ca 350 kg/m³, suchá malta: ca 260 kg/m³

Chování za hoření

Efl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
UZIN SC 904 / 21 kg 171201 80 l / ca 21 kg
Paleta :
15

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_1c_DE_2010-07
Icon_LEED_contributing_product

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu