UZIN NC 880 Turbo stěrkovací hmota

Rychlá opravná stěrkovací hmota pro jemné vyrovnání a vyplnění před podlahářskými pracemi

  • není nutná penetrace na cementových potěrech a stěrkovacích hmotách
  • extrémně rychle zralá pro kladení 
  • povrch s finálním charakterem, nejsou viditelné tahy špachtlí
  • v plastovém vědru vložený sáček, pro 2 možnosti zpracování

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • přešpachtlování stop po hladítku nebo chybných míst u starých a nových cementových stěrkovacích vrstev. 
  • vyplnění a vyrovnání chybných míst, děr a výlomů u spárovitých podkladů, potěrů nebo schodů
  • zhotovení rychle pokladatelných kladečských ploch
  • pro stěrkování do tloušťky vrstvy do 4 mm

Rozšířené oblasti použití:

  • stabilní plošná stěrkovací hmota na staré zbytky lepidel a pro přešpachtlování od nuly až do 4 mm

Technická data

* Při 20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti při max. tl. vrstvy do 4 mm. Viz "Zralost ke kladení".
Druh balení

Plastový sáček v plastové nádobě

Velikost balení

5 kg

Skladovatelnost

nejméně 24 měsíců

Množství vody / záměsová voda

1,65 litru pro 5 kg vědro

Zpracování dílčího množství

pro 1 kg prášku 330 ml vody

Barva

šedá

Spotřeba

ca 1,2 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

Ideální teplota při zpracování

+15 °C až +20 °C

Doba zpracování

5 - 10 minut*

Pochůznost

po ca 30 minutách*

Zralost ke kladení

viz tabulka "Zralost ke kladení"

Min. teplota při zpracování

5 °C na podlaze

Chování za hoření

A2fl-s1 dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 880 / 5 kg 47511 5 kg
Paleta :
65

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu