UZIN NC 158 Cementová stěrkovací hmota pro hrubé vyrovnávání a vytváření spádů

Samorozlévací, hrubozrnná stěrkovací hmota ke zhotovení podkladů, stejně tak i spádů do 4% v připojené vrstvě pro tloušťky vrstev od 3 do 50 mm

  • velmi lehce se nastavují spády až do 4%
  • je možné velmi rychle povrch přeškrábnout
  • brzy pochozí a zralá ke kladení
  • bez pnutí, i ve vyšších tloušťkách vrstev

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • zhotovování rovných připojených kladečských ploch pro textilní a PVC podlahové krytiny (eventuální jemné přestěrkování nutné), vícevrstvé parkety a keramickou dlažbu a dlažbu z přírodního kamene
  • zhotovování stěrkovaných vrstev ve spádu až do 4% obzvláště na elektrické a teplovodní podlahové vytápění, stejně tak na podklady s kovovou výztuží v koupelnách
  • pro tloušťku vrstvy od 3 do 50 mm

Technická data

*při 20 °C a 65% rel. vzduš. vlhkosti.
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

20 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Množství vody / záměsová voda

3.0 - 3.2 litru / 20 kg pytel

(2.6 - 2.8 litru při spádu)

Barva

šedá

Spotřeba

ca 1,7 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

Doba zpracování

20 - 30 minut*

Pochůznost

po 1,5 - 2 hodinách*

Zralost ke kladení

viz "Zralost ke kladení"

Min. teplota při zpracování

10 °C na podlaze

Míra šíření

100 mm ± 5 mm

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Velikost balení Přepravní jednotka
171715 20 kg
Paleta :
54

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_1c_DE_2010-07

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu