UZIN NC 181 Stabilní cementová opravná hmota

Stabilní a velmi rychle schnoucí opravná hmota pro každou tloušťku vrstvy

  • po 60 minutách zralá ke kladení
  • hydraulicky vytvrzující
  • jemné zrno, nejsou patrné žádné  nedokonalé přechody

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • dostěrkování, dílčí stěrkování a vyrovnávání děr, výtluků nebo jiných defektů v podkladech pro veškeré opravné práce před stěrkovacími a lepicími pracemi
  • zhotovení dobře savých, vysoce pevných a ke kladení rychle zralých ploch
  • pro všechny tloušťky vrstvy

Technická data

*při 20 °C a 65% rel. vzdušné vlhkosti. Viz "Zralost ke kladení".
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

20 kg, 12,5 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Množství vody / záměsová voda

5 – 5,75 litru pro 20 kg  pytel

Zpracování dílčího množství

1 kg prášku 250 – 300 ml vody

Barva

šedá

Spotřeba

ca 1,5 kg/m²/mm tl. vrstvy

Ideální teplota při zpracování

15 °C - 25 °C

Doba zpracování

ca 15 minut*

Pochůznost

po ca 25 minutách*

Zralost ke kladení

po 60 minutách*

Min. teplota při zpracování

10 °C na podlaze

Seříznout hrany

po ca 15 minutách*

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 181 / 12,5 kg 168912 12,5 kg
Paleta :
60
NC 181 / 20 kg 163764 20 kg
Paleta :
54

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE
Blauer_Engel + Kurzlink uz113_DE_Label
UZIN_Icon_Oekoline + Butterfly_4C
Icon_Steuerrad_0736_Neu

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu