UZIN NC 146 Cementová standardní stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota pro textilní a elastické podlahové krytiny pro tloušťku vrstvy od 0 do 8 mm

  • dobrý rozliv
  • dobrá povrchová optika
  • dobrá brousitelnost

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • stěrkování, vyrovnávání a nivelování podkladů pro následné kladení designových a textilních podlahových krytin
  • pro tloušťku vrstev do 8 mm

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. Viz „Zralost ke kladení“.
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Množství vody / záměsová voda

5,75 - 6,25 litrů na 25 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

ca 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky

Ideální teplota při zpracování

+15 °C až +25 °C

Doba odvětrání

20 - 40 minut*

Pochůznost

po 2 – 3 hodinách *

Zralost ke kladení

po ca 24 - 36 hodinách *

Min. teplota při zpracování

+ 10 °C na podlaze

Chování za hoření

A 1fl podle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 146 / 25 kg 53446 25 kg
Paleta :
42

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_1c_DE_2010-07

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu