UZIN NC 115 Vlákny armovaná sádrová nivelační hmota

Samorozlévací, vlákny armovaná podlahová stěrkovací hmota téměř bez pnutí pro všechny podlahové krytiny a parkety pro tloušťku vrstvy 2 - 30 mm

  • extrémně dobrý rozliv
  • hladká povrchová plocha
  • téměř bez vnitřního pnutí
  • pro tloušťku vrstev od 2 mm

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • stěrkování, vyrovnávání a nivelování kritických a poškozených podkladů pro následnou pokládku textilních a elastických podlahových krytin, parket a krytin keramických a z přírodních kamenů. Zvláště vhodná pro labilní staré a smíšené podklady. 
  • pro tloušťku vrstvy do 30 mm

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu při maximální tloušťce vrstvy 3 mm. Viz také „Zralost ke kladení
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Množství vody / záměsová voda

ca 5,5 litrů na 25 kg pytel

Barva

světle šedá

Spotřeba

ca 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky

Ideální teplota při zpracování

15 °C - 25 °C

Doba zpracování

ca. 35 minut*

Pochůznost

po 2 – 3 hodinách*

Zralost ke kladení

po ca 20 hodinách*

Min. teplota při zpracování

15 °C na podlaze

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 115 / 25 kg 12381 25 kg
Paleta :
42

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE
Icon_LEED_contributing_product
Icon_Level-Plus_S_4c

Reference

Step by Step na Kladně

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu