UZIN NC 118 Stabilní sádrová opravná hmota

Jemnozrnná a rychle tvrdnoucí opravná hmota téměř bez pnutí pro všechny tloušťky vrstvy

  • velmi dobře se rozmíchává
  • s nastavitelnou konzistencí
  • s velmi malým pnutím

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • přešpachtlování, dílčí stěrkování a vyrovnávání děr, výtluků aj. v podkladech pro veškeré opravné práce před stěrkováním a lepením
  • zhotovení dobře savých, velmi pevných a plynule ke kladení zralých kladečských ploch
  • pro libovolnou tloušťku vrstvy

Technická data

* Při 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu při tl. vrstvy od 0 do 30 mm
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

20 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Množství vody / záměsová voda

4,0 litry na 20 kg pytel

Zpracování dílčího množství

na 1 kg prášku ca 200 ml vody

Barva

bílá

Spotřeba

ca 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky

Ideální teplota při zpracování

15 - 25 °C

Doba zpracování

10 - 15 minut *

Pochůznost

po 30 - 45 minutách *

Zralost ke kladení

po 2 - 2,5 hodinách*

Min. teplota při zpracování

15 °C na podlaze

Seříznout hrany

po ca 15 minutách*

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 118 / 20 kg 84528 20 kg
Paleta :
54

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE
Icon_LEED_contributing_product
Icon_Super Fast Technologyeps

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu