UZIN NC 161 Cementová objektová stěrkovací hmota odolná proti vlhkosti

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota v tl. vrstvy od 3 mm do 20 mm pro všechny stavebně obvyklé podklady, stejně tak i v MT System na vlhké cementové podklady. 

  • hodnota maximální zbytkové vlhkosti u cementového podkladu není omezena
  • odolná proti alkalické vlhkosti
  • dobrý rozliv a dobrá savost

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • stěrkování, vyrovnávání a nivelování cementových podkladů se zbytkovou vlhkostí nebo vzlínající vlhkostí pro následnou pokládku vlhkosti odolných textilních a elastických podlahových krytin
  • stěrkování, vyrovnávání a nivelování trvale vlhkých cementových podkladů, např. podlahových ploch ve vnitřním prostředí u vlhkých provozů a trvale zavlhčených provozů
  • stěrkování, vyrovnávání a nivelování cementových podkladů se zbytkovou vlhkostí  pod uzávěrou vlhkosti provedenou aplikací penetrací např. UZIN PE 460, UZIN PE 480 nebo UZIN PE 414 BiTurbo

Rozšířené oblasti použití:

  • stěrkování, vyrovnávání a nivelování cementových podkladů se zbytkovou vlhkostí před pokládkou difúzně otevřených povrstvení (nátěrů), např. UZIN EP 20 nebo UZIN EP 21

Technická data

*při 20 °C a 65% rel. vzduš. vlhkosti.
Druh balení

papírový pytel, Big Bag (na dotaz)

Velikost balení

20 kg, 1000 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Množství vody / záměsová voda

ca 4 litry na 20 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

ca 1,5 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

Ideální teplota při zpracování

+ 15 až + 25 °C

Doba zpracování

30 - 40 minut*

Pochůznost

po ca 3 hodinách*

Zralost ke kladení

viz "Zralost pro kladení"

Min. teplota při zpracování

5 °C na podlaze

Míra šíření

ca 140 mm ± 5 mm

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 161 / 20 kg 173283 20 kg
Paleta :
54
NC 161 Big Bag / 1000 kg 173285 1000 kg
Paleta :
1

Značky a symboly kvality

EC1_(D)_black_
Icon_Blue Angel-without link_blue_DE_2018-08

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu