UZIN NC 103 Sádrová stěrkovací hmota

Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota téměř bez pnutí pro textilní a elastické podlahové krytiny pro tloušťky vrstvy od 2 do 10 mm

  • dobrý rozliv
  • hladký povrch
  • téměř bez pnutí

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • stěrkování, vyrovnávání a nivelování  systémově shodných podkladů, jako např. kalciumsulfátové lité potěry, kalciumsulfátové potěry a prefabrikované potěry, pro následnou pokládku textilních a elastických podlahových krytin
  • pro tloušťky vrstvy od 2 mm do 10 mm

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu při max. tl. 3 mm. Viz také „Zralost ke kladení“.
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 12 měsíců

Množství vody / záměsová voda

5,0 litrů pro 25 kg pytel

Barva

střední šedá

Spotřeba

ca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

Ideální teplota při zpracování

15 - 25 °C na podlaze

Doba zpracování

20 - 30 minut*

Pochůznost

po ca 3,5 hodinách*

Zralost ke kladení

po ca 36 hodinách*

Min. teplota při zpracování

15 °C na podlaze

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Velikost balení Přepravní jednotka
165279 25 kg
Paleta :
42

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_1c_DE_2010-07

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu