UZIN NC 145 Standardní cementová stěrkovací hmota

Samorozlévací cementová stěrkovací hmota pro textilní a elastické podlahové krytiny pro tloušťky vrstev do 6 mm

  • velmi dobrý rozliv
  • velmi dobře brousitelná

Oblast použití

Hlavní oblasti použití:

  • stěrkování a vyrovnávání podkladů pro následnou pokládku textilních a elastických podlahových krytin.

Technická data

* Při 20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti. Viz také "Zralost ke kladení".
Druh balení

papírový pytel

Velikost balení

25 kg

Skladovatelnost

nejméně 9 měsíců

Množství vody / záměsová voda

ca 6,0 litrů na 25 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba

ca 1,5 kg/m²/ na 1 mm tloušťky

Ideální teplota při zpracování

+15 °C až + 25 °C na podlaze

Doba zpracování

20 - 40 minut*

Pochůznost

po 3 - 5 hodinách*

Zralost ke kladení

po ca 24 hodinách*

Min. teplota při zpracování

10 °C na podlaze

Chování za hoření

A1fl dle DIN EN 13 501-1

Informace objednávky

Article Velikost balení Přepravní jednotka
NC 145 / 25 kg 1145 25 kg
Paleta :
42

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu